Beslut om helt vårdbidrag återkallades – blev halvt bidrag

Det har blivit svårare att få helt omvårdnadsbidrag (tidigare: vårdbidrag) för barn med funktionsnedsättning. Försämringen gäller särskilt för barn med hörselnedsättning.

LÄS ÄVEN: Så får du omvårdnadsbidrag för barn 2023

Helt bidrag ändrades till halvt

Nyligen avgjordes ett nytt sådant fall i Kammarrätten i Stockholm. Ett barn som hade helt vårdbidrag beviljat till juni 2023 fick detta återkallat av Försäkringskassan (i januari 2021), som ändrade beslutet till halvt omvårdnadsbidrag.

Efter överklagan vann familjen i förvaltningsrätten (februari 2022), men förlorade sedan i Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1198-22, december 2022). Försäkringskassan argumenterade för att tidigare praxis om helt vårdbidrag för barn med grav hörselnedsättning är ”föråldrad”. Och kammarrätten höll med.

Politikernas löften kördes över av domstolarna

Det för familjen negativa beslutet är kopplat till ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i oktober 2022. HFD uttalade då att det alltid ska göras en individuell bedömning av rätten till omvårdnadsbidrag.

Tidigare praxis innebar att barn med grav hörselnedsättning automatiskt fick helt bidrag. Från politiskt håll har det utlovats att reglerna inte skulle försämras för familjerna, men det tog HFD inte hänsyn till.

LÄS ÄVEN: Ännu svårare att får omvårdnadsbidrag efter dom i HFD

Försäkringskassan: Vi är inte bundna av tidigare beslut

Föräldrarnas klagomål på att Försäkringskassan ändrat sig – och ersatt helt vårdbidrag med halvt omvårdnadsbidrag – fick heller inget gehör.

Enligt Försäkringskassan prövas rätten till omvårdnadsbidrag utan hänsyn till tidigare beslut om vårdbidrag.

”Försäkringskassan är inte bundna av tidigare beslut. Istället görs en helt ny prövning som utgår från barnets behov av omvårdnad och tillsyn”, skriver Försäkringskassan i beslutet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *