Nyheter

Beslutskaos hos både Försäkringskassan och domstolarna


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det är allvarlig oreda på besluten hos Försäkringskassan och i förvaltningsdomstolarna.
Var man bor och när man är född avgör om man får rätt, enligt en undersökning som gjorts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Det är allvarlig oreda på besluten hos Försäkringskassan och i förvaltningsdomstolarna.
Var man bor och när man är född avgör om man får rätt, enligt en undersökning som gjorts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Slutsatsen i ISF-rapporten är att rättssäkerheten är resurskrävande.

Parterna i socialförsäkringsmålen är inte jämnstarka, påpekar ISF. ”Den person som ärendet berör saknar ofta kunskaper om socialförsäkringsreglerna. Det är därför viktigt att domstolarna har tillräckligt med resurser för att utreda målen och skriva tydliga domskäl.”

– Det kan diskuteras om inte fler skulle ha tillgång till ombud, säger Emma Rönström, projektledare.

I korthet kan oredan i besluten beskrivas så här:

* När Försäkringskassan gör omprövning är det lättare att få beslutet ändrat om man är född i andra halvan av månaden än om man är född i den första halvan. Det verkar bero på att ärenden fördelas mellan Försäkringskassans omprövningsenheter utifrån den försäkrades födelsedatum.

* Hos Förvaltningsdomstolarna, dit man kan överklaga, är det också oreda – men på ett helt annat sätt. Domstolsprövningarna utgår från var i landet man bor.

– Följden blir att försäkrade som är födda i första halvan av månaden och bor i Stockholm har svårare att få bifall i sitt sjukförsäkringsärende än försäkrade som är födda i andra halvan av månaden och bor i till exempel Luleå eller Jönköping, säger Emma Rönström.

Hon påpekar vidare att det finns ett stort utrymme att tolka socialförsäkringsreglerna på olika sätt, utan att det går att slå fast vad som är rätt eller fel.

MERA FAKTA
Var man bor och när man är född avgör om man får rätt mot Försäkringskassan
Läs mer på ISF:s webbplats

 

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda