Beslutskaos hos både Försäkringskassan och domstolarna | HejaOlika

Beslutskaos hos både Försäkringskassan och domstolarna

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

Det är allvarlig oreda på besluten hos Försäkringskassan och i förvaltningsdomstolarna.
Var man bor och när man är född avgör om man får rätt, enligt en undersökning som gjorts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Det är allvarlig oreda på besluten hos Försäkringskassan och i förvaltningsdomstolarna.
Var man bor och när man är född avgör om man får rätt, enligt en undersökning som gjorts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Slutsatsen i ISF-rapporten är att rättssäkerheten är resurskrävande.

Parterna i socialförsäkringsmålen är inte jämnstarka, påpekar ISF. "Den person som ärendet berör saknar ofta kunskaper om socialförsäkringsreglerna. Det är därför viktigt att domstolarna har tillräckligt med resurser för att utreda målen och skriva tydliga domskäl."

– Det kan diskuteras om inte fler skulle ha tillgång till ombud, säger Emma Rönström, projektledare.

I korthet kan oredan i besluten beskrivas så här:

* När Försäkringskassan gör omprövning är det lättare att få beslutet ändrat om man är född i andra halvan av månaden än om man är född i den första halvan. Det verkar bero på att ärenden fördelas mellan Försäkringskassans omprövningsenheter utifrån den försäkrades födelsedatum.

* Hos Förvaltningsdomstolarna, dit man kan överklaga, är det också oreda – men på ett helt annat sätt. Domstolsprövningarna utgår från var i landet man bor.

– Följden blir att försäkrade som är födda i första halvan av månaden och bor i Stockholm har svårare att få bifall i sitt sjukförsäkringsärende än försäkrade som är födda i andra halvan av månaden och bor i till exempel Luleå eller Jönköping, säger Emma Rönström.

Hon påpekar vidare att det finns ett stort utrymme att tolka socialförsäkringsreglerna på olika sätt, utan att det går att slå fast vad som är rätt eller fel.

MERA FAKTA
"Var man bor och när man är född avgör om man får rätt mot Försäkringskassan"
Läs mer på ISF:s webbplats

 

Publicerad:
2014-10-23

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Försäkringskassan, ISF, Senaste nytt, förvaltningsdomstolar, juridik, rättsäkerhet


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content