Bilbältet som leder ny trend mot universell design

– Vi kan inte lägga allt fokus på att individanpassa utan måste även ha lösningar som passar många, säger Evastina Björk på Careva System.
Hon har uppfunnit ett nytt system för positioneringsbälten, en lösning som passar i de flesta fordon, från vanliga personbilar till färdtjänst och bussar.

Nya bältet ”Crossit” lanseras på Leva & Fungera-mässan i Göteborg den 5-7 april 2011.
Det är Evastinas företag Careva i Göteborg som tagit fram Crossit tillsammans med bland annat Tillväxtverket och Autoadapt.

– Det är nog den enda universella produkten på det här området. Vi har skickat ut provexemplar till flera återförsäljare runt om i Europa och har fått mycket positiv respons, berättar Evastina som räknar med att Crossit kommer att bli en storsäljare både i Norden, övriga Europa och andra delar av världen som exempelvis Australien.

– I framtiden kommer Crossit att finnas på flygplan, bussar och i taxi. Jag tror att många svenska kommuner som upphandlar färdtjänst och skolskjutsar kommer att vilja ha fordonen utrustade med en universell lösning som denna, säger Evastina Björk.

En fördel med Crossit är alltså att bältet kan användas av vem som helst, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Crossit kan monteras på många olika typer av säten och stolar.

– Många hjälpmedel är så komplicerade att använda att all energi går åt att lära sig hantera produkten. Jag vill ha universella produkter som är enkla och ändamålsenliga, säger Evastina Björk.

Hon är inte bara uppfinnaren bakom Crossit utan även universitetslektor på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg.
Där ansvarar hon för en ny utbildning om universell design, det vill säga konsten att skapa produkter som passar för de allra flesta.

– Vi måste utforma miljöer, produkter och servicefunktioner i samhället så att så många som möjligt kan använda dem. För att kunna göra det krävs utbildning, övning och intresse för att ta reda på olika användargrupper och behov, säger Evastina Björk.

Intresset för universell design är stort, men ändå går utvecklingen mot ökad tillgänglighet sakta i Sverige.

– Det går fruktansvärt långsamt! I Norge gör man enorma satsningar och universell utformning genomsyrar allt. Där har Sverige mycket att hämta. Vi behöver både en ny lagstiftning och statligt stöd till kommunerna så att de kan utbilda sina medarbetare. Många tror att det inte är så komplicerat att arbeta med att öka tillgängligheten, men jag tror att det kommer att krävas väldigt mycket utbildning, säger Evastina Björk.