Bilden av en rättvis svensk barnhälsovård kan vara en myt | HejaOlika

Bilden av en rättvis svensk barnhälsovård kan vara en myt

Svensk barnhälsovård tycks ha gått mot ökade skillnader det senaste decenniet, enligt en artikel i Läkartidningen.

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

Det finns stora skillnader i hur barnhälsovården fungerar i olika delar av landet. I en artikel i Läkartidningen uttrycks stark oro för att barnhälsovårdsenheter själva avgör hur vården ska bedrivas och att ekonomin får styra alltför mycket.

Det finns stora skillnader i hur barnhälsovården fungerar i olika delar av landet. I en artikel i Läkartidningen uttrycks stark oro för att barnhälsovårdsenheter själva avgör hur vården ska bedrivas och att ekonomin får styra alltför mycket.

Läkartidningen varnar för att ekonomiska styrmedel leder till att det långsiktiga hälsoarbetet på BVC försvagas.

– Vi är bekymrade över att det i dag inte finns något officiellt dokument som reglerar Sveriges barnhälsovård. I en tid där ekonomiska styrmedel fått ökad betydelse för varje enskild vårdgivare är vi oroliga för att det långsiktiga hälsofrämjande arbetet på BVC ännu mer ska få stå tillbaka till förmån för mer kortsiktiga sjukdomsorienterade åtgärder, skriver Margaretha Magnusson, med dr, Anncharlotte Lindfors, fil mag, och Johanna Tell, fil mag, i artikeln i Läkartidningen.

– Vi är angelägna om att Socialstyrelsens och barnhälsovårdsenheternas pågående arbete leder till ett nytt vägledningsdokument grundat på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet, skriver de.

En enkät visar att skillnaderna är stora mellan olika delar av landet, trots att svensk barnhälsovård har uppfattats som generell och likartad. Både utbud och metoder skiljer sig, enligt artikeln i Läkartidningen.

Detta är en tydlig förändring jämfört med år 2000 då en nationell kartläggning visade att det endast fanns små variationer.

Publicerad:
2011-08-31

Av: Redaktionen

Nyckelord:
vård & omsorg


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content