Nyheter

Bilden av en rättvis svensk barnhälsovård kan vara en myt


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det finns stora skillnader i hur barnhälsovården fungerar i olika delar av landet. I en artikel i Läkartidningen uttrycks stark oro för att barnhälsovårdsenheter själva avgör hur vården ska bedrivas och att ekonomin får styra alltför mycket.

Det finns stora skillnader i hur barnhälsovården fungerar i olika delar av landet. I en artikel i Läkartidningen uttrycks stark oro för att barnhälsovårdsenheter själva avgör hur vården ska bedrivas och att ekonomin får styra alltför mycket.

Läkartidningen varnar för att ekonomiska styrmedel leder till att det långsiktiga hälsoarbetet på BVC försvagas.

– Vi är bekymrade över att det i dag inte finns något officiellt dokument som reglerar Sveriges barnhälsovård. I en tid där ekonomiska styrmedel fått ökad betydelse för varje enskild vårdgivare är vi oroliga för att det långsiktiga hälsofrämjande arbetet på BVC ännu mer ska få stå tillbaka till förmån för mer kortsiktiga sjukdomsorienterade åtgärder, skriver Margaretha Magnusson, med dr, Anncharlotte Lindfors, fil mag, och Johanna Tell, fil mag, i artikeln i Läkartidningen.

– Vi är angelägna om att Socialstyrelsens och barnhälsovårdsenheternas pågående arbete leder till ett nytt vägledningsdokument grundat på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet, skriver de.

En enkät visar att skillnaderna är stora mellan olika delar av landet, trots att svensk barnhälsovård har uppfattats som generell och likartad. Både utbud och metoder skiljer sig, enligt artikeln i Läkartidningen.

Detta är en tydlig förändring jämfört med år 2000 då en nationell kartläggning visade att det endast fanns små variationer.

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion