Bilstödet halverades – utreds på nytt

Efter haveriet med de bilstödsregler som infördes 2017, har regeringen till slut kommit fram till att regelverket måste ses över ännu en gång.

LÄS MER: Fortsatt kris för bilstödet 2022

Jessica Bylund är särskild utredare

Regeringen har utsett Jessica Bylund till särskild utredare. Utredningsdirektiven publicerades 14 juli 2022. Jessica Bylund är avdelningschef på Myndigheten för delaktighet, MFD, och ska redovisa uppdraget senast den 29 september 2023.

– Bilstödet är en del av regeringens funktionshinderspolitik. Det är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

– Syftet med utredningen är att göra regelverket mer lättöverskådligt och förenkla processen för de som är i behov av stödet. Utredaren ska även se över ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter.

Gjordes om 2017 med allvarliga konsekvenser

De regler som började gälla 2017 fick allvarliga negativa konsekvenser, både för personer i behov av bilanpassning och för den svenska bilanpassningsbranschen, där flera företag försvunnit under krisen.

År 2021 var antalet mottagare av bilstöd bara hälften så många som före regeländringen (2016). Bara 138 av anslaget på 263 miljoner kronor utnyttjades.

Det har gjorts vissa försök att rätta till bilstödet de senaste åren, men utan större resultat. Nu blir det alltså en ny utredning istället, och alla de som är i behov av bilstöd kommer att behöva vänta ytterligare ett par år på förbättringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.