”Bilstödet rena rama lotteridragningen”

Kritiken mot Försäkringskassans hantering av bilstöd är påtaglig. Föräldrakraft talar med berörda föräldrar, experter och ansvarig minister.
– Att söka bilstöd idag är som en lotteridragning, säger Maude Stenberg, ombudsman för funktionsskadade på RTP.

Funktionshindrade kan få stöd för att köpa bil och till att anpassa bilen efter sina behov. Vid årsskiftet infördes några viktiga förändringar för det så kallade bilstödet. Bidraget för att anskaffa bilen, det så kallade grundavdraget, höjdes. Tidigare var grundavdraget 30 000 kronor för bilstödsgrupp 4 och 5, det vill säga föräldragrupperna. Från och med i år är det 60 000 kronor.

Samtidigt förlängdes den tid för vilken bilstödet ska gälla.

Tidigare hade man rätt till ett nytt bilstöd efter sju år, nu är den gränsen nio år.

Därtill gjordes en större organisatorisk förändring. Från och med i år så är det Försäkringskassan i Västervik som hanterar alla ärenden om bilstöd, och till skillnad mot tidigare, då socialförsäkringsnämnder hade sista ordet, avgörs nu varje ärende av tjänstemän på Försäkringskassan.

Och, vilket framstår som den största försämringen för föräldrarna, nu tolkas regelverket striktare än tidigare. 30 000 kronor mer i grundbidrag är inte mycket värt om inte hela familjen får plats i bilen. Flera föräldrar har hört av sig till Föräldrakraft och gett uttryck för missnöje efter att de inte beviljats det bilstöd de ansett sig ha rätt till.

För Anders Thorstensson tog det nio månader att få bilstöd till snart nioåriga Tilda.
– Kontakten med Försäkringskassan och alla ansökningar tar tid, det är en segdragen process. Det gäller att vara ute i god tid, säger han.

Anders Thorstensson valde att invänta det nya året innan han och familjen ansökte om bilstöd. Anledningen var det höjda grundavdraget. Men samtidigt är han väl medveten om svårigheterna i att köpa en bil som ska fungera för Tilda i nio år.
– Det gäller att tänka på vad som inträffar framöver, säger han.

På Branschföreningen svensk fordonsanpassning, en sammanslutning av 18 företag som anpassar fordon åt äldre och funktionshindrade, har man också märkt av förändringarna i Försäkringskassans sätt att arbeta.

– Vi har jobbat jättemycket med Försäkringskassan för att den ska få ordning på det här. De har hållit på i ett år snart nere i Västervik. Föräldrar hör av sig till oss som har väntat sedan i våras på beslut, säger Rickard Undevik, delägare till Hedemora anpassning.

Vad kan föräldrar göra för att maximera sina chanser för att få det bilstöd och den anpassning man har rätt till?

Maude Stenberg är ombudsman för funktionshindrade på Riksföreningen för trafik-, olycksfalls- och polioskadade.

– Det är viktigt idag att man grundar sitt bilstöd med ett tydligt läkarintyg. Hur läkaren läkarintygt kan vara av stor betydelse. Det gäller att man inte är naiv som förälder utan går igenom hela skadan för barnet och vilka behov som finns. Det ska stå i klartext vilka funktionshinder och inskränkningar som finns och varför man behöver bilstöd. Ju mer man har på papper, desto bättre, säger hon.

– Det vanligaste sättet som Försäkringskassan agerar idag är att avslå och låta föräldrarna överklaga. Men det tar så mycket energi. Efter att man fått avslag från Försäkringskassan och länsrätten kan det hända att man inte orkar hålla på längre. Jag kan tycka att det ibland verkar som att man har en budget för bilstöd, och att pengarna i slutet av året tar slut. Om man söker i december och får beslut i januari så ordnar det sig ofta. Men söker man i augusti är det sent. Man kan bli lovad att få bilstöd i oktober men hämta ut det i januari, säger Maude Stenberg.

Maude Stenberg hävdar att det skett en förändringen sedan årsskiftet.

– Att söka bilstöd idag är som en lotteridragning. För att dra en vinstlott måste man ha ett otroligt bra läkarintyg.

Ingrid Bolin är arbetsterapeut på Mobilitetscenter, som startade 2004. Mobilitetscenter drivs av fyra rörelsehinderförbund och jobbar på uppdrag åt Försäkringskassan. Mobilitetscenter hjälper personer som fått bilstöd att söka anpassning till sina bilar och tar emot cirka 300 ärenden per år.

En betydande del av de som vänder sig till Mobilitetscenter är personer med medfödda funktionshinder.

Ingrid Bolin anser sig ha märkt av förändringar i hanteringen av bilstödet.

– Försäkringskassan har blivit hård på 9-årsgränsen. Nu uppstår ganska absurda situationer. Om man söker bilstöd när barnet är tre år så ska bilvalet fungera tills barnet är 12. Det kan mycket väl hända att det visar sig att barnet behöver en elstol eller att behoven ändrar sig på andra sätt. Men det är nästan omöjligt att få rätt att byta bil tidigare, säger hon.

Enligt Ingrid Bolin tolkar nu Försäkringskassan regelverket striktare än tidigare.

– Försäkringskassan vill att man gör ett bilval som ska gälla länge. Det ställer till det för barnfamiljerna och många känner sig tvingade att köpa en van, eftersom de är stora och kan möta behoven länge. Det verkar som att personerna ska tycka att det är en jätteförmån att få 60 000 kronor i anskaffningsbidrag till en bil. Men man måste se till hela familjens behov, säger Ingrid Bolin.

Ingrid Bolin lyfter upp ett konkret exempel.

– I Citroën Berlingo och liknande bilmodeller har tidigare anpassning beviljats som ett golvsänkningspaket där man sett till hela familjen. Nu beviljar inte Försäkringskassan det längre utan bara ramp och rullstolsplats. För att en rullstol ska få plats lyfts baksätet ur och bilen har då bara rullstolsplats och en annan passagerarplats. Tidigare hade det setts som en del av anpassningen att ersätta baksätet med en eller flera stolar, nu blir det en merkostnad för familjen.

Allt större andel av de ansökningar om bilstöd som når Försäkringskassan avslås. Andelen avslag 2006 var 35 procent. För 2007 låg andelen på 45 procent, under vissa perioder var den till och med uppe i 50 procent.

Eva Holmquist är chef på den enhet på Försäkringskassan i Västervik som hanterar bilstödet.

– Att samla alla ärenden som rör bilstödet ska förhoppningsvis leda till att hanteringen går snabbare och blir mer rättvis, säger hon.

Varför har avslagsfrekvensen ökat?

– Vi gör en mer riktig försäkringsbedömning än vad som ibland gjordes tidigare. Vi försöker vara konsekventa i vår bedömning eftersom vi jobbar med hela Sverige. En del tidigare beslut ligger inte i linje med hur vi skulle bedöma idag. Men jag tror att komplexiteten i vissa frågeställningar nu lyftes upp snabbare, säger Eva Holmquist.

Hur lång tid tar ett ärende hos er?

– Vi arbetar utifrån de instruktioner vi får från vårt huvudkontor. Vi har en målsättning att fatta ett första beslut inom 90 dagar, säger Eva Holmquist.

Christina Janzon ansvarar för den enhet på Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm som handhar bilstödet.

Varför har hanteringen av bilstödet centraliserats?

– Bilstöd är en ganska liten stödform och den sysselsätter ganska få handläggare. Det är varken effektivt eller bra att ha hanteringen spridd över landet. Det är viktigt att vi kan göra en likformig bedömning, säger hon.

Varför ökar andelen avslag?

– Det finns en tendens till att det ökar. I vissa län var det högre avslagsfrekvens tidigare.

Är det förenligt med andemeningen i regelverket att familjer inte kan färdas tillsammans i familjens bil därför att bilstödet inte omfattar de anpassningar som krävs?

– Jag kan aldrig yttra mig i enskilda ärenden. Men det är ett problem att vi har ett tak för vår budget, det har vi också påpekat för politikerna.

Försäkringskassans budget för bilstöd var 256 miljoner kronor för 2006 och lika mycket för 2007. För 2008 är den 235 miljoner kronor.

Det finns alltså inte medel att uppfylla andemeningen i regelverket?

– Nej, det gör det inte alltid. Det kan vi tycka också.

Vad vill du hälsa den eller de familjer som nu kämpar för en anpassning som verkligen fyller deras behov, som till exempel plats för alla familjemedlemmar i bilen?

– Vad de kan och bör göra är att överklaga, till länsrätten och till kammarrätten. Jag vet att det är en klen tröst till de familjer som just nu håller på att överklaga. Verksamheten i Västerås har hållit på ett år nu, och det är dags att utvärdera den, säger Christina Janzon.

Minskande budget
Försäkringskassans budget för bilstöd var 256 miljoner kronor för 2006 och lika mycket för 2007. För 2008 är den 235 miljoner kronor.

Allt fler avslag
Allt större andel av de ansökningar om bilstöd som når Försäkringskassan avslås. Andelen avslag 2006 var 35 procent. För 2007 låg andelen på 45 procent, under vissa perioder var den till och med uppe i 50 procent.