Bilstödsenheten kortar köerna

Foto på Anna Nirvin.
Att samla alla frågor som rör bilstöd till Försäkringskassans bilstödsenhet i Västervik ser ut att ge utdelning.

– Vi har fått bättre snurr på verksamheten och landat i en del frågor som tidigare varit oklara, säger Anna Nirvin, enhetschef.

Hanteringen av bilstöd centraliserades från januari 2007 till Västervik. Föräldrakraft har varit i kontakt med några familjer som är mycket nöjda med hanteringen som till och med varit snabbare än de hade vågat hoppats på, men också talat med en person som hävdar att problemen med långa hanteringstider bestod så sent som i höstas. 

 

Hur har centraliseringen påverkat hanteringen av ärenden?

 

– Som vi ser det, om man tittar på totalen och helheten, till det bättre, säger Anna Nirvin, vikarierande enhetschef på Försäkringskassans bilstödsenhet i Västervik sedan augusti 2008.

Beslut om rätt till bidrag brukade även tidigare gå rätt fort att fatta, men beslut om anpassningsbidrag kunde många gånger dröja, och långa köer uppstod.

– Så var det fram till mars-april 2008. Därefter har vi jobbat på att få ut besluten och korta köerna. Nu går det fortare. Vårt dilemma när det gäller anpassningsbidrag är att vi inte kan påverka när kunden sänder in sin offert och inte heller när trafikinspektören skickar in sitt tekniska utlåtande, säger Anna Nirvin.

Bilstödsenhetens mål är att ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar på ett beslut från det att samtliga nödvändiga uppgifter för handläggningen finns.

– Men det är ett ambitionsmål, inte en tvingande målsättning, säger Anna Nirvin.

Tidigare saknades en enhetlig hållning i frågor som främst gällde anpassningsbidraget, men där har det nu blivit tydligare, enligt Anna Nirvin.

 

Vad som ska omfattas av anpassningsbidraget har många gånger varit mål för diskussion. Enligt rättspraxis gällande anpassningsbidrag är det inte möjligt att få bidrag för standardutrustning, och inte heller för ”normalt förekommande” tilläggsutrustning.

– Farthållare, till exemepel, är normalt förekommande och omfattas inte. Vad det gäller dragkrok har har vi fått jobba rätt mycket för att komma fram till en hållning. Vi har fått uppgift från Vägverket att dragkrok nu finns på nära 50 procent av personbilarna, och därför är det normalt sett inte möjligt att få anpassningsbidrag för dragkrok, säger Anna Nirvin.

 

Klimatanläggning har också varit uppe för diskussion, och inte heller för denna utrustning går det att få bidrag.

– Vad många reagerar på är att man kan få bidrag för automatlåda, men det finns en regeringsrättsdom att det är ett undantag.

 

Hur ser er budget ut för 2009 jämfört med 2008?

– Anslaget är 247 miljoner kronor för 2009, motsvarande belopp var 235 miljoner kronor 2008. Ökningen kan förklaras med att nioårsperioden nu har nu gått ut för många, säger Anna Nirvin.

 

Försäkringskassan klarade målet om att besluta i minst 75 procent av ärenden inom 120 dagar.

– Under 2008 beslutades totalt 3 219 ärenden gällande rätt till bilstöd varav 27,3 procent beslutades inom 30 dagar från ansökningstillfället och totalt 78,9 procent inom 120 dagar från beslutstillfället. Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga dessa 3 219 ärenden var 77,3 dagar och Försäkringskassans mål är att minst 75 procent av alla ärenden ska beslutas inom 120 dagar, ett mål vi således uppnådde, säger Anna Nirvin.