Bilstödsguide – 12 frågor och svar

Publicerat av
Stina Johansson
Dela

Föräldrakraft har tagit hjälp av några experter för att få svar på tolv viktiga frågor om bilstöd för personer som har funktionsnedsättningar.

Vi har pratat med Pernilla Nilsson på BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter samt Susanne Möller på Försäkringskassan.

1. Vad är bilstöd?

Bilstödet består av fyra olika bidrag för att:
– ta körkort (bidrag till körkortsutbildning)
– köpa bil (grundbidrag och anskaffningsbidrag)
– ändra en bil (anpassningsbidrag)

2. Hur ansöker man?

Ansökan görs genom Försäkrings­kassan. Det finns en speciell blankett som husläkaren eller en specialistläkare ska fylla i och intyget ska sedan bifogas ansökan.
Ansöker du om bilstöd för att kunna färdas med ditt barn ska du använda ”Ansö­kan om bilstöd för dig som har barn med funktionshinder” (FK5027). Den gäller även för ansökan om anpassningsbidrag.
Man kan få hjälp med att fylla i ansökan genom att kontakta Försäkringskassans Kundcenter på telefon 0771-524 524. När ansökan kommit till Försäkrings­kassan skickas ett brev hem till den sökande, som talar om att Försäkringskassan tagit emot ansökan.

3. Vad ska man tänka på när man ansöker?

När man gör ansökan är det viktigt att noggrannt beskriva varför man inte kan använda de allmänna färdmedlen till följd av funktionsnedsättningen. Man kan ha svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med hjälp av allmänna färdmedel.
När man ansöker om bilstöd ska man skicka med ett läkarutlåtande som ska innehålla uppgifter om
– din eller ditt barns funktionsnedsättning
– de förflyttningssvårigheter som du eller ditt barn har på grund av funktionsnedsättningen
– att funktionsnedsättningen kommer att vara i minst nio år
– om du ska köra bilen själv ska utlåtandet också innehålla uppgift om att du har medicinska förutsättningar för att köra bil.

För att avgöra om den sökande har rätt till bilstöd och i så fall hur mycket, utreder Försäkringskassan ärendet. Utredningen bygger på vad som står i ansökan, läkarutlåtandet och eventuella andra underlag som skickats in eller som redan finns hos Försäkringskassan. Vanligen tar handläggaren kontakt med den sökande så att man tillsammans kan prata om svårigheter och behov. Så snart beslutet är klart skickas det hem till den sökande.

4. Vilka kan bli beviljade bilstöd?

För att beviljas bilstöd måste man tillhöra någon av fem bidragsgrupper. Du eller ditt barn måste också, på grund av en bestående funktionsnedsättning, ha återkommande och mycket stora svårigheter med förflyttning på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Om ansökan gäller ett barn bedöms förflyttningsförmågan tillsammans med förälder.

Fyra av bidragsgrupperna gäller personer som har funktionsnedsättning. Den femte gruppen gäller barn.
Följande fem grupper kan bli beviljade bilanpassning:
Grupp 1: De som behöver bil för att försörja sig och är under 65 år.
Grupp 2: De som har tillhört grupp 1, de som tidigare har beviljats bilstöd enligt grupp 1, de som har fått sjuk- eller aktivitetsersättning.
Grupp 3: Personer 18–49 år som ska köra bilen själv.
Grupp 4: De som själva har en funktionsnedsättning och bor ihop med barn under 18 år som behöver skjutsas. Ska köra bilen själv.
Grupp 5: De som har ett barn som har funktionsnedsättning, bor ihop med barnet och behöver bil för att kunna förflytta sig tillsammans med sitt barn. Ska köra bilen själv.

5. Hur mycket pengar kan man bli beviljad?

Stödet är inkomstprövat och varierar därför. Till själva anpassningen finns det inte något fast bidrag utan man ansöker utifrån grundkriterierna ovan. Det finns ingen gräns för storleken på anpassningsbidraget. Hur stort bidraget blir bestäms av vilken anpassning du blir beviljad och vad den kostar.

6. Hur lång tid tar det?

Handläggaren kontaktar den sökande inom en vecka från att ansökan kommit in. Då får man information om när Försäkringskassan beräknar fatta beslut. Räkna med cirka tre månader. Sedan beror det även på hur snabb man själv är med att kontakta bilföretaget, med mera.
Hur lång tid det tar från första kontakten med Försäkringskassan tills allt är klart med bil och anpassningar varierar mellan en vecka till ett år, beroende på anpassningens omfattning. Behöver man bara en barnbilstol går det snabbt, måste man golvsänka bilen och ha fler större anpassningar tar det däremot längre tid.

7. Vad innebär det att man beviljas pengar för en period på nio år?

Det betyder att det dröjer nio år innan man får ansöka om nytt grundbidrag och anskaffningsbidrag för inköp av ny bil. Förr låg den gränsen på sju år. Men undantag finns beroende på behovet.
Det går att få nytt bilstöd tidigare om du kan visa att bilen gått minst 18 000 mil från det att du köpte bilen eller om det finns medicinska skäl eller trafiksäkerhetsskäl. Det finns ingen tidsgräns för när du kan få nytt anpassningsbidrag men det ska ha uppstått ett nytt behov av anpassning. Om nytt behov uppstår, och en större bil behövs, kan undantag göras så att ett nytt grundbidrag kan betalas ut, men inte fullt. Om bilen går sönder är det inget som Försäkringskassan ersätter, däremot om automatiken i anpassningarna trilskas och behöver lagas.

8. Vad ska man göra om barnet ”växer ur bilen”?

När man gör ansökan är det klokt att försöka ha framförhållning i anpassningarna. Det kan vara svårt eftersom det handlar om hela nio år, men ta kontakt med en tillverkare så kan de lämna tips. När det gäller barn så hinner det hända mycket och kanske förändras funktionsnedsättningen under perioden och man behöver en annan sorts bil för att anpassningarna ska fungera. I så fall kan man ansöka hos För­säkringskassan om ett undantag från nioårsspärren.

9. Kan man påverka beslutet?

Det är handläggaren på Försäkringskassan som gör bedömningen. Man kan påverka på så vis att man ser till att vara så noggrann som möjligt i sin ansökan och ser till att läkarintyget kommer fram.

10. Vad kan man göra om man får avslag?

Man kan begära en ny prövning hos omprövningsenheten på Försäkrings­kas­san. Skriv ett brev och begär omprövning. Information om hur man gör finns i beslutsbrevet.
Om Försäkringskassan vid omprövningen kommer fram till att inte ändra beslutet, kan man överklaga till förvaltningsrätten.

11. Tänk om jag har en bilmodell som inte kan anpassas?

När man väljer bil är det viktigt att tänka på att bilen ska kunna anpassas efter behoven. Valet av bil påverkar möjligheterna att få den anpassad. Försäkringskassan kan neka att anpassa en bil som inte är lämplig utifrån modell, ålder och skick. Är Försäkringskassan tveksam kan du behöva skicka in ett konditionstest på bilen. Tänk också på att bilen ska hålla under nio år framåt i tiden.

12. Hur får jag mer information och hjälp?

Ansökningsblanketter finns hos Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se. Allt informationsmaterial hittar man på www.forsakringskassan.se.
På Försäkringskassans telefon för självbetjäning 020-524 524, kan man beställa intyg, blanketter och broschyrer.
Man kan också ringa direkt till Försäkringskassans Kundcenter på telefon 0771-524 524.

Annons

Artikeln publicerades 2012-05-01

Publicerat av
Stina Johansson