”Vi med bilstöd måste slippa höjd fordonsskatt”

Personer med funktionsnedsättning kan drabbas av en ny ”straffbeskattning” den 1 juni 2022.
Då väntas fordonsskatten höjas på ett sätt som fördyrar för personer med bilstöd till följd av funktionsnedsättning.

Uppdatering januari 2022: Ny straffskatt på funktionsnedsättning kan införas redan i juni

Kräver undantag från bonus-malus

Nu kräver flera funktionsrättsorganisationer att staten snabbt inför ett undantag för bilstödsmottagare.

Åsa Strahlemo, ordförande DHR (Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet), skriver i en debattartikel att den förhöjda fordonsskatten i bonus-malus-systemet kommer att slå hårt mot personer med funktionsnedsättning.

Inte möjligt välja klimatsmart

”Det är inte möjligt för många att välja en bil med lägre utsläpp av koldioxid. Det beror på att det i dag nästan helt saknas klimatsmarta fordon på marknaden som fungerar utifrån dessa människors tillgänglighetsbehov. Oftast är det endast lite större fordon, typ minibuss, som kan uppfylla behoven, och dessa fordon har generellt sett högre utsläpp”, skriver Åsa Strahlemo.

Otillgängliga laddstolpar

Hon pekar också på att laddningsinfrastruktur för laddningsbara bilar till stora delar är helt otillgänglig för de som använder rullstol eller något annat förflyttningshjälpmedel.

Åsa Strahlemo hoppas på att staten medger en befrielse från den föreslagna förhöjda fordons-skatten för dem som blivit beviljade statligt bilstöd för inköp och/eller anpassning av fordonet samt för dem som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En liknande befrielse finns redan när det gäller trängselskatten.

RTP vill också ha undantag

Även Personskadeförbundet RTP framför liknande synpunkter.

I ett remissvar begär RTP att personer som har beviljats bilstöd och som på grund av sin funktionsnedsättning tvingats välja en större bil med ett högre utsläpp endast ska betala vanlig fordonsskatt och undantas från den förhöjda fordonsskatten.

En kommentar

  1. Elbilar har batterierna i golvet vilket omöjliggör golvsänkning och därmed inte går att anpassa
    Dessutom är nya dieselbilar godkända enligt ( tror det heter ) EU 06

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.