Björklund bantar: Färre och enklare åtgärdsprogram

Ett nytt förslag till minskad administration för lärare las fram av regeringen idag.
Förslaget är en kompromiss. Åtgärdsprogrammen räddas kvar, men bara för elever som har stora behov av stöd.
Åtgärdsprogrammen ska också förenklas.

Utbildningsminister Jan Björklund vill minska lärarnas administrativa jobb för att kunna öka tiden för undervisning.
Det tidigare förslaget fick dock massiv kritik från organisationer och skolmyndigheter.

Kritiken var mycket hård mot att kravet på åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd i princip skulle slopas.

Idag presenterade Jan Björklund ett omarbetat förslag som överlämnas till lagrådet för en sista granskning.
Förslaget innebär att lärarnas jobb med åtgärdsprogram ska minska kraftigt, enligt Björklund.

De nya reglerna får följande steg, enligt lagrådsremissen:

* En elev som riskerar att inte klara kunskapskraven ska först få anpassningar inom den vanliga undervisningen, till exempel stöd av speciallärare eller särskilda läromedel under ett par månader. Här ska det inte krävas åtgärdsprogram.

* Om dessa anpassningar inte räcker ska rektor utreda behovet av särskilt stöd och ett åtgärdsprogram ska upprättas. Dessa regler ska motsvara dagens regler i skollagen. Det innebär även åtgärdsprogrammet kan överklagas av elev och föräldrar.

* Samtidigt föreslår regeringen att åtgärdsprogrammen ska förenklas. Det ska det räcka med att ange när uppföljning och utvärdering ska ske och vem som är ansvarig, inte hur det ska göras.

Om allt går som Jan Björklund har tänkt sig kommer de nya reglerna att börja gälla redan 1 juli 2014.