”Björklund och Larsson måste rädda studierna för funktionshindrade”

17 av 21 landsting och regioner har dragit ned på stödet till funktionshindrade som vill utbilda sig för att kunna få ett arbete. Nu kräver flera folkhögskolor och förbund att regeringen vidtar åtgärder.

Att utbilda sig på folkhögskola är ofta enda chansen för funktionshindrade att få en utbildning som leder fram till ett vanligt arbete. Flera folkhögskolor har speciell kompetens för att ta emot elever med funktionshinder.

Nu håller olika politiska beslut på att rasera möjligheterna. Furuboda folkhögskola har gjort en kartläggning som visar att folkhögskolorna upplever att de flesta landsting och regioner har blivit mer återhållsamma när det gäller den behandling som funktionshindrade kan behöva i samband med studier.
Samtidigt har nya regler för sjuk- och aktivitetsersättning satt käppar i hjulet för personer med funktionshinder.

Sedan januari 2007 tvingas den som är funktionshindrad välja mellan att klara sig på sjuk- eller aktivitetsersättning på 5000-6000 kronor per månad eller att ta studiemedel (lån och bidrag). Beslutet togs under 2006 på initiativ av den socialdemokratiska regeringen.

Ersättningen är orimligt låg för de flesta funktionshindrade eftersom de har små möjligheter att dryga ut studiemedlen med extrainkomster och ofta behöver en längre studietid än andra. Att ta studielån är också svårt eftersom många funktionshindrade får sämre möjligheter till återbetalning efter studierna.

De kräver åtgärder
Följande skolor och organisationer står bakom protesterna mot de försämrade villkoren för personer med funktionshinder.

Föreningen Furuboda, Eric Sandström, Informationschef. Framnäs folkhögskola, Inga Granström, Verksamhetschef

Ädelfors folkhögskola, Rolf Axelsson, Rektor. Kristinehamns folkhögskola KPS, Lars Persson, Rektor
Valla folkhögskola, Kenneth Hedström, Rektor

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Stefan Käll, Generalsekreterare. Riksförbundet för Trafik- Olycksfalls- och Polioskadade (RTP), Per-Arne Kölhed, Förbundsordförande.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Gunbritt Kristianson, Förbundsordförande.

– Samtidigt som regelverket har skärpts har regioner och landsting stängt plånböckerna. Utvecklingen går stick i stäv med regeringens arbetslinje och det nationella målet om tillgänglighet för alla år 2010, skriver representanter för fem folkhögskolor och tre organisationer.

Skolorna och organisationerna slår fast att både regering, riksdag, landsting, regioner, kommuner, försäkringskassor och arbetsförmedlingar har ansvar.

Man har två krav:

* Ge personer med funktionshinder rätt att uppbära sjuk- eller aktivitetsersättning utan at det fråntar dem rätten till studiemedel från CSN.

* Vidta åtgärder mot den allt mer återhållsamma inställningen till att bevilja stöd till funktionshindrade som vill studera på folkhögskola.

– Utbildningsminister Jan Björklund och folkhälsominister Maria Larsson har ett särskilt ansvar för att säkra tillgängligheten i utbildningen, skriver skolorna och förbunden i sin gemensamma protest.

Att de nya villkoren för ersättning och stöd diskriminerar elever som har funktionshinder visar dessa exempel som tagits fram av Furuboda folkhögskola:

Studerande allmän kurs
Totalbelopp per månad: 7 492 kr varav 2 572 kr generellt bidrag.
Möjlighet att tjäna upp till 50 000 kr/halvår.
Kan åtnjuta CSN-kortets rabatter.

Personer med funktionsnedsättningar
Sjuk eller aktivitetsersättning: 5 000-6 000 kr per månad.
Inga möjligheter till extra inkomst.