Blanda inte ihop funktionshinderomsorg och LSS med äldreomsorg!

För drygt två år sedan skrev jag ett inlägg om hur viktigt det är att inte blanda ihop funktionshinderomsorg och LSS med äldreomsorg. Sedan kom pandemin och detta blev ännu mer viktigt.

Besöksförbud för äldre drabbade även personer med LSS

Besöksförbud på äldreboende blev, helt lagvidrigt, besöksförbud och isolering även på LSS-boenden.

Pandemin har varit lång och svår. De dåliga ursäkterna för nedstängningar av LSS-verksamheter har haglat tätt och inneburit ytterligare försämring för gruppen med LSS-insatser.

Inget av det jag skrev för två år sedan hade med pandemin att göra. Det handlade i stället om ansvariga chefers kompetens och vilja!

Mångdubbelt fler på äldreboende

Jag skrev: Om vi bara fokuserar på särskilt boende så finns det drygt 80 000 sådana för äldre och drygt det dubbla med hemtjänst i eget boende. Det ska jämföras med knappt 28 000 med särskilt boende enligt LSS för vuxna där merparten är mellan 22 och 64 år. En äldre person kommer till äldreboende först när hen är för dålig för att klara sig själv hemma med hemtjänst, det vill säga oftast något år i slutet av ett annars normalt liv. Just nu sker det vid runt 86 års ålder. Genomloppstiden, hur länge den äldre bor på särskilt boende, är inte ens 1 år!

Inte mycket talar för att siffrorna har ändrats särskilt mycket. Möjligtvis har genomloppstiden minskat då många äldre har dött av covid-19 under pandemin, och många äldre har varit rädda att flytta in till lediga platser.

Vidare skrev jag: En person som tillhör LSS-gruppen hamnar ofta på ett gruppboende redan vid sin första flytt hemifrån, det vill säga vid cirka 23 års ålder. Sedan bor hen där hela sitt liv.

Om personal skrev jag: Personalen på äldreboende är oftast undersköterskor, och man har tillgång till både sjuksköterska och läkare. Ett äldreboende har oftast många boende och är således en institution.

Personalen på en gruppbostad behöver oftast inte vara sjukvårdsutbildad utan ska ha annan för de boende lämplig utbildning om funktionsnedsättningar. Gruppboende får inte vara en institution, utan ska bara ha 3–6 boende.

För oss i allmänheten är det självklart att behoven på LSS-boende skiljer sig mycket från äldreomsorg, unga vuxna i stället för 86+. Det verkar dock tyvärr inte alltid vara lika självklart för ansvariga i kommunerna.

Obegripligt att bunta ihop

Bristen på LSS-bostäder har varit svår i många år, men jag hade inte i min fantasi trott att många LSS-personer skulle få avslag på särskilt boende för att de inte har tillräckliga behov, för att de är för friska? Observera att det för personer som tillhör LSS sällan handlar om att de sjuka, utan har svåra funktionsnedsättningar som kvalificerar dem för LSS och för de särskilda insatser det innebär.

Jag skrev vidare: Vilken 30-åring vill i sina behov och sin livsföring bli jämförd med sina mor- och farföräldrar? Det är ju precis det vi gör när vi buntar ihop funktionshinderomsorg med äldreomsorg.

Det är för mig obegripligt när jag läser insändare, sociala medier etcetera hur vanliga personer och till och med de som jobbar på äldreboende inte kan se skillnaderna, utan jämför hej vilt.

Det är upprörande att kommunpolitiker och även riksdagsmän fortsätter att bunta ihop ”vården” av personer med funktionsnedsättning med den för äldre. Kanske för att de som många andra saknar kunskap om personer med svåra funktionsnedsättningar? Kanske för att de inte har tillräcklig kunskap om LSS, inte förstår att det är något mer än assistansersättning?

I de märkliga besparingar har härskat inom kommunerna och LSS har försämringarna blivit tydliga för alla som vill se. Det strider inte bara mot LSS mål utan även mot FN:s funktionsrättskonvention.

Det är fortfarande så att en person som tillhör LSS har rätt till en eller flera LSS-insatser, om hen har behov av detta. Här har skett en försämring som saknar stöd i lagen, och med syfte att spara pengar. Det är upprörande att det görs på en redan utsatt grupp!

Okunskap om rättigheterna enligt LSS

Okunskapen om LSS hos ledande tjänstemän i kommunerna har påverkat mycket av LSS-verksamheterna negativt. Jag skrev för några dagar sedan inlägget ”En hantverkare utan verifierad kunskap”.

Äldreomsorg styrs av SoL, Socialtjänstlagen, medan LSS är en tilläggslag för de som behöver mer stöd. En rättighetslag som jag som rättrådig svensk förutsätter följs av alla myndigheter, enligt de mål lagen utlovar.