Blanda inte ihop funktionshinderomsorg och LSS med äldreomsorg!

Publicerat av
Harald Strand
Dela

Ansvariga i kommuner måste sluta att blanda ihop funktionshinderomsorg med äldreomsorg. Det är stora skillnader i omsorg och mycket stora skillnader i tidsperspektiv.

I de flesta stora kommuner har man en gemensam vård och omsorgsnämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. I de mindre kommunerna är allt samlat i en socialnämnd med tillhörande förvaltning. I en vård- och omsorgsnämnd ingår nästan alltid äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Eftersom äldreomsorgen är så mycket större än funktionshinderomsorgen så försvinner den senare i omsorgen om våra äldre kommuninnevånare. Ansvariga i kommunen ser inte skillnaden.

Annons

Det gemensamma, förutom ordet ”omsorg”, är att kommunerna alltför ofta sköter både gruppboende och äldreboende bristfälligt, som vi får läsa och höra om i media. Men där stannar likheten!

Om vi bara fokuserar på särskilt boende så finns det drygt 80 000 sådana för äldre och drygt det dubbla med hemtjänst i eget boende. Det ska jämföras med knappt 28 000 med särskilt boende enligt LSS för vuxna där merparten är mellan 22 till 64 år. En äldre person kommer till äldreboende först när hen är för dålig för att klara sig själv hemma med hemtjänst, det vill säga oftast något år i slutet av ett annars normalt liv. Just nu sker det vid runt 86 års ålder. ”Genomloppstiden”, det vill säga hur länge den äldre bor på särskilt boende, är inte ens 1 år!

Eftersom äldreomsorgen är så mycket större än funktionshinderomsorgen så försvinner den senare i omsorgen om våra äldre kommuninnevånare. Ansvariga i kommunen ser inte skillnaden.

En funktionshindrad som tillhör LSS-gruppen hamnar ofta på ett gruppboende redan vid sin första flytt hemifrån, det vill säga vid cirka 23 års ålder. Sedan bor hen där hela sitt liv.

Annons

Personalen på äldreboende är oftast undersköterskor och man har tillgång till både sjuksköterska och läkare. Ett äldreboende har oftast många boende och är således en institution.

Personalen på en gruppbostad behöver oftast inte vara sjukvårdsutbildad utan ska ha annan för de boende lämplig utbildning om funktionsnedsättningar. Gruppboende får inte vara en institution utan ska bara ha 3-6 boende.

För oss ”allmänheten” är det självklart att behoven på LSS-boende skiljer sig mycket från äldreomsorg, unga vuxna i stället för 86+. Det verkar dock tyvärr inte alltid vara lika självklart för ansvariga i kommunerna.

Annons

Just nu får många LSS-personer avslag på särskilt boende för att de inte har tillräckliga behov – för att de är för friska?! Observera då att de som tillhör LSS sällan är sjuka, utan har funktionsnedsättningar som kvalificerar dem för LSS.

Vilken 30-åring vill i sina behov och sin livsföring bli jämförd med sina mor- och farföräldrar? Det är ju precis det vi gör när vi buntar ihop funktionshinderomsorg med äldreomsorg.

Det är för mig obegripligt när jag läser insändare, sociala medier etcetera hur vanliga personer och till och med de som jobbar på äldreboende inte kan se skillnaderna, utan jämför ”hej vilt”.

Annons

Det är upprörande att ansvariga kommunpolitiker och även riksdagsmän fortsätter att bunta ihop ”vården” av funktionshindrade med den för äldre. Och att vi i regeringen har en minister som bara bryr sig om de äldre. Kanske för att hon som många andra saknar kunskap om personer med svåra funktionsnedsättningar? Kanske för att hon inte har tillräcklig kunskap om LSS, att det är något mer än assistansersättning?

Intressepolitiskt har vi i FUB en uppförsbacke i klass med Tour de Ski´s Alpe Cermis, att upplysa allmänheten, förvaltningsdomstolarna och våra politiker.

Alla måste hjälpa till. För om vi inte lyckas kommer våra funktionshindrade LSS-personer aldrig att få utlovade goda livsvillkor – ett liv som alla andra. Just nu går utvecklingen helt åt fel håll.

Annons
Annons

Artikeln publicerades 2019-12-16

Denna webbplats använder cookies.

Läs mer