Blomstrande företag kan skapa jobb till 275 000 personer i utanförskap

Ett bättre företagsklimat kan skapa 275 000 nya jobb för personer som har nedsatt arbetsförmåga och andra utsatta grupper. Det hävdar nationalekonomen Li Jansson, Svenskt näringsliv, i en ny bok som släpps den 24 februari.

Trots det senaste årets satsningar och kampanjer har det gått trögt att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättningar. Men inom Svenskt näringsliv anser man att potentialen är mycket stor.

I maj förra året la Svenskt näringsliv fram en rapport som pekade på att unga med funktionsnedsättningar lättare får jobb i kommuner med blomstrande näringsliv.
För att skapa ett gott företagsklimat bör kommunerna satsa på korta beslutsvägar och bra service till företagen, enligt rapporten.

Nu har Li Jansson fortsatt undersöka sambandet mellan företagsklimat och chansen till jobb.
En sammanställning i hennes kommande bok ger hopp om 275 000 nya jobb för de utsatta grupperna.

– Vi har försökt ta ett helhetsgrepp, säger Li Jansson som menar att handikappolitiken hittills hanterats perifert, utan tillräcklig koppling till ungdomsfrågor, integration och näringslivspolitik.

Vad kan enskilda kommuner då göra för att skapa ett klimat som får företagen att anställa fler personer från utsatta grupper?
– Gör det enklare att få bygglov, ha en bra dialog med företagen, förbättra servicen, se till att skola och näringsliv kan samarbeta och öppna för privata utförare, föreslår Li Jansson som exempel på konkreta åtgärder.

Enligt henne kan inflödet av nya ungdomar till aktivitetsersättning samtidigt minskas med 500 per år, tack vare bättre kommunal företagspolitik.

– Det är en stor vinst för kommunerna om man lyckas skapa nya jobb eftersom det kostar så mycket att ha människor utanför arbetsmarknaden, säger Li Jansson.

Den 24 februari presenteras den nya boken vid ett seminarium i Näringslivets hus i Stockholm. Då medverkar bland annat Stefan Lahti, vd för Misa, David Eberhard, överläkare i psykiatri och Marina Markowitz, vd för Stockholms stadsmission.