BO föreslår vårdlots för barn med psykisk ohälsa

Inrätta en speciell vårdlots för barn i varje landsting eller region.
Det föreslår Barnombudsmannen som har granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn med psykisk ohälsa.

Enligt BO:s rapport är det svårt för barn att tidigt få hjälp för psykisk ohälsa. Det är ofta svårt att prata om psykisk ohälsa med vården och vården är inte alltid tillgänglig för barn.

Dessutom är det oklart vem som gör vad inom vården och alltför ofta blir barn bollade mellan olika verksamheter inom kommun och landsting.

”Många landsting har gjort stora ansträngningar för att korta köerna till bup, barn- och ungdomspsykiatrin. Det är bra, men barnens berättelser visar att hindren är många innan ett barn ens hamnar på en väntelista”, skriver BO.

Nu vill Barnombudsmannen att varje landsting och region garanterar alla barn en enkel väg  till vård för psykisk ohälsa.

BO vill att en speciell barnlots ska ansvara för att barn får den vård de behöver.

”Barnlotsen ska vara känd bland barn och unga, vara lätt tillgänglig för dem, ha förmåga att lyssna till barn och unga och följa upp att barn och unga får rätt stöd”, skriver BO.