BO skapar expertråd med unga som har funktionsnedsättningar

Unga med funktionsnedsättningar ska få mer att säga till om i svensk politik. Det hoppas regeringens expert på barnfrågor, barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Han har skapat ett eget expertråd som består av unga med funktionsnedsättningar.

När Fredrik Malmberg på torsdagen inledningstalade på konferensen Bara Vara Barn i Stockholm återgav han många av sina möten med unga med funktionsnedsättningar

Han berättade om hur Frida, 15 år, upplever sin skolsituation: ”Man känner att man finns på lektionerna men på rasterna är man västa isbiten, helt genomskinlig.”
Han drog paralleller med barn på gatorna i Bangladesh, Nepal och Afghanistan.  
– Jag har slagits av likheterna i barns upplevelser, de skiljer sig inte så mycket mellan Afghanistan och här hemma, även om resurserna är helt olika, sa Fredrik Malmberg.

Att genomföra FN-konventionen om barnets rättigheter är därför viktigt även i Sverige. Fredrik Malmberg betonade att det INTE är så enkelt som många tror, att man bara ”bockar av på en checklista”.
– Det handlar om vilken plats och vilken respekt som barn ges i samhället. Och vilken inställning som beslutsfattarna har till att prioritera barns bästa.

För att förstå barns bästa måste beslutsfattare fråga barnen, framhöll Fredrik Malmberg, som samtidigt gav exempel på att de stödresurser som sätts in ofta inte alls är vad barnet självt vill ha. En flicka i hans eget expertråd blev mot sin vilja flyttad till en specialgrupp i gymnastiken – och började därför skolka. En pojke omplacerades till en mindre grupp i skolan – och fick mycket sämre lärare och sämre utbildning än han själv ville ha.
– Men det pågår också förändringar som är lovvärda och bra, betonade Fredrik Malmborg och framhöll nya satsningar från Skolinspektionen som berömvärda.

En nyckelfråga är att förbättra barns kunskaper om sina rättigheter.
– Det betyder mycket för att stärka barns självkänsla, sa Fredrik Malmberg.
Just nu är barns lika rätt till utbildning en prioriterad fråga för Barnombudsmannen.
– Jag vill också slåss för att unga som har funktionsnedsättningar ska ha samma rätt till utmaningar i skolan som alla andra, sa Malmberg.

Avgörande är att barn med funktionsnedsättningar får goda möjligheter att komma till tals, men detta får inte stanna vid vackra ord.
– För att barn ska komma till tals krävs att man avsätter tid, det behövs olika stöd för kommunikation, personal måste ha kompetens, föräldrarna behöver stöd och barnen själva behöver få kunskap om funktionsnedsättningar, sa Fredrik Malmberg.

Bara Vara Barn är en årlig konferens som anordnas av Assistansia, Etac och Habiliteket. Torsdagens konferens hade 120 deltagare.