Boende och gymnasiesärskola vid kombinerade funktions-nedsättningar

Mo Gård erbjuder insatser utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av bostad med särskild service för barn och ungdomar som tillhör personkrets 1 § 1 LSS. Mo Gård har även en gymnasiesärskola som erbjuder det individuella programmet.

Läs mer om våra skolor och boenden för barn och unga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.