Boken som visar att unga kan skapa sitt eget drömboende

Hur skapar man en bostad som passar för en ung person som har omfattande funktionsnedsättningar men som vill bestämma själv över sitt boende?
Det stora boendeprojektet inom organisationen GIL har nu resulterat i en handbok som visar hur man skapar ett individanpassat boende enligt LSS.

– Boken vänder sig till assistansberättigade som själva vill starta en flexibel bostad, men den fungerar lika väl som inspiration för de som arbetar med bostadsplanering eller har ett allmänt intresse av kooperativa boendeformer, säger Ingrid Nordström, projektledare och författare till boken.

Det handlar alltså om att skapa boende med mer självbestämmande än det som vanligen erbjuds ungdomar med funktionsnedsättningar i dagens gruppbostäder.
Boken tar upp idéer och exempel på anpassade bostäder enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Att lyckas med ett individanpassat boende kräver mycket förberedelse och kunskap. Boken ”Boendeprojektet” tar upp det mesta, till exempel rumsplanering, juridik och ekonomi. Här finns även tips på hur man förhandlar fram en bra lösning tillsammans med kommunen.