Bort med bullret på förskolan

Höga ljudnivåer på förskolor är vanligt och ett problem för både små och stora. Det kan störa hörselskadade och även ge hörselskador.

Höga ljudnivåer på förskolor är vanligt och ett problem för både små och stora. Det kan störa hörselskadade och även ge hörselskador. För alla människor blir det svårare att hålla en konversation och uppfatta viktiga signaler. Nu presenteras en ny skrift, ”Bullret bort!” som ska hjälpa till att inspirera förskolepersonal att åstadkomma en bättre ljudmiljö på förskolan.
   
Skriften, som blivit till i ett samarbete mellan Arbetslivsmiljöverket, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen beskriver hur några olika förskolor förbättrat sin ljudmiljö med hjälp av fantasifulla idéer och engagemang från personal.

Det finns inga enkla lösningar eller snabb genvägar, skriver Socialstyrelsen. Man måste aktivt arbeta med att hålla nere ljudnivån och alltid vara öppen för nya sätt att lösa problem.

Skriften finns att ladda ner på: www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9252/2006-123-25.htm