Bortglömda barn ska äntligen få bättre stöd

Barn som föds med skadar av alkohol och droger ska få bättre stöd i framtiden. Det hoppas folkhälsominister Gabriel Wikström. Han har gett SBU i uppdrag att granska området för att öka kunskapen.

– Barn som föds med skador av alkohol och droger är en försummad grupp när det gäller utredning och stöd. Uppdraget till SBU är därför ett viktigt steg mot regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälsominister Gabriel Wikström.

Uppdraget till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, handlar om att granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn.

SBU ska vara klar med sin rapport senast 1 december 2016.