Bottenbetyg för bad- och lekplatser

Många kommuner saknar helt badplatser som är tillgängliga för personer med rullstol. Över hälften av dem saknar även en plan för att göra lekplatser tillgängliga.
– Det finns ett stort arbete för att ge människor med funktionsnedsättningar samma utrymme som övriga under sommaren, skriver Humana i 2011 års tillgänglighetsbarometer.

Hela 29 procent av kommunerna uppger att de helt saknar badplatser som är tillgänglig och användbar med rullstol.
Nästan fyra av fem kommuner säger att mindre än hälften av de badplatser de ansvarar för är tillgängliga.

Två av tre kommuner saknar även mål om ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i sina översiktsplaner.

– Om inte kommunerna prioriterar tillgänglighetsfrågorna högre kommer arbetet med att göra samhället mer tillgängligt att fördröjas, säger Helena Pharmanson, kommunikationschef på Humana som gjort granskningen med experthjälp från RBU och Hjärnkraft.

Av de 200 kommuner som undersökts lyckas Kristianstad bäst med Osby och Kalmar på andra och tredje plats. Därefter följer Olofström, Boxholm, Ystad, Bjuv, Stockholm, Eslöv och Haninge.

Undersökningen visar vidare att fyra av fem granskade kommuner har öronmärkt resurser för att ta bort enkelt avhjälpta hinder. 47 procent har kartlagt tillgängligheten i lokaler.

Kommunerna har också fått redovisa hur tillgängliga skolor och lekplatser är. Här framgår bland annat att endast var fjärde kommun har åtgärdat de brister man upptäckt i skolorna.

När det gäller lekplatser uppger över hälften av kommunerna att de INTE har någon skriftlig plan för att tillgänglighetsanpassa dem.

– Att ge barn förutsättningar för lek och interaktion med andra barn genom kommunens lekplatser bör vara högt prioriterat när kommunen arbetar för ökad tillgänglighet. Det är också viktigt att tänka på att lekplatserna också måste vara tillgängliga för föräldrar som har någon form av funktionsnedsättning och vill vara med sina barn på lekplatser, skriver Humana i sin rapport.

Även landets myndigheter får idag kritik för brister i tillgängligheten. Det är Centrum för lättläst som rapporterar att hela 58 procent av myndigheterna fortfarande saknar lättläst information på webben.

– Myndigheternas webbinformation är alldeles för svår och rörig för många människor med lässvårigheter, säger Bror Tronbacke som är direktör på Centrum för lättläst.

Han lyfter fram CSN och Boverket som två myndigheter som är ”på god väg” med sin lättlästa information.