Boverket föreslår bidrag till rullstolsgarage

Gör rullstolsgarage bidragsberättigade. Det föreslår Boverket idag i en utvärdering av bostadsanpassningsbidraget.

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om rullstolsgarage (HFD 2020 referat 70) så har det varit ett markant mindre antal beviljade bostadsanpassningar i form av rullstolsgarage, skriver Boverket.

Därför föreslår Boverket åtgärder för att åter göra rullstolsgarage bidragsberättigade.

Boverket vill också ge ökade möjligheter för ägare av flerbostadshus att överta bostadsanpassningsbidrag och att möjliggöra för reparationsbidrag efter ett övertagande.

LÄS ÄVEN: Bidragen till bostadsanpassning har kollapsat

Så här kommenteras Boverkets förslag av Stefan Andersson, vd för branschföreningen Svensk Bostadsanpassning.

Det är mycket glädjande nyheter och viktigt att det sprids så att alla som kommit i kläm under senaste åren får möjlighet till den hjälp de har rätt till.

Det som inte framkommer i Boverkets rapport är den feltolkning av domen i HFD som spridit sig bland Sveriges kommuner och som har styrt handläggningen av bidrag. HFD har aldrig sagt nej till förvaring och inte heller till garage i sig. Det enda domen reglerar är de så kallade specialanpassade och som de uttryckt de lätt flyttbara garagen som använts. Domen baseras på att de saknar fysisk koppling till funktionen i bostaden och främst att de varit flyttbara och tagits med vid flytt.

Med andra ord är det fritt fram att redan nu söka för förvaring av elrullstol, och då kommunen har en skyldighet att hantera förvaring av hjälpmedel så kvarstår till-, eller ombyggnad då annan förvaring saknas. Faktum är att det dessutom sedan en tid finns monteringsramar för att göra de nämnda garagen till fast monterade förråd där de ansluts i marken. Då omfattas de inte av HFD:s dom.

Från branschföreningen Svensk Bostadsanpassning har vi länge stridit för en lösning av frågan och ser nu med stor glädje fram emot lösningen.

Branschföreningens summering av rapporten gällande garagen:
Rullstolsgaragen ska återinföras som bostadsanpassning (lagändring).
Konsekvensen av HFD:s dom, nekande av garage och utebliven förvaring har medfört att behövande inte fått de elrullstolar som regionen förskrivit. En dom som beklagligt nog av många har feltolkats som att bidrag ej kan ges för förvaring. Något som är helt felaktigt då domen endast gäller så kallade lätt flyttbara garage (s.k. brödburkar).
Boverket har nu övervägt olika lösningar med slutsatsen att frågan inte kan ligga på regionen då förvaringen är ett kommunalt ansvar. Förklaringen är förhållandevis enkel då frågorna hanteras utifrån olika lagstiftningar med olika betydelse där lag om bostadsanpassning är en rättighetslag.
Då elrullstolar skrivs ut som hjälpmedel utifrån Hälso- och sjukvårdslagen innebär det alltså att bostadsanpassningen ska täcka förvaringsbehovet utifrån de kriterier som regionen satt upp. Därmed är ”eget tyckande” såsom temperaturgränser, utomhusförvaring osv. irrelevant i sammanhanget. Hävdar hjälpmedelscentralen låsbar varmförvaring med laddningsmöjlighet som en förutsättning för hjälpmedlet så är det också vad som gäller. Det är här viktigt att komma ihåg att utredningen slår fast att förvaring av hjälpmedel är en avgörande del av en fungerande bostadsanpassning.