Braindrain in i utanförskap

Li Jansson.

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

KRÖNIKA AV LI JANSSON. En amerikansk forskare räknade en gång ut att en funktionsnedsättning i USA varar i snitt fyra år. Nedsatt rörelseförmåga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och allergier är exempel på diagnoser som visar att begreppet funktionsnedsättning är brett. En del funktionsnedsättningar är medfödda, andra förvärvas senare i livet.

KRÖNIKA. En amerikansk forskare räknade en gång ut att en funktionsnedsättning i USA varar i snitt fyra år. Nedsatt rörelseförmåga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och allergier är exempel på diagnoser som visar att begreppet funktionsnedsättning är brett. En del funktionsnedsättningar är medfödda, andra förvärvas senare i livet.

För en del kvarstår funktionsnedsättningen oförändrad hela livet. För andra kan teknisk och medicinsk utveckling samt förändrade attityder göra att det som historiskt betraktats vara en funktionsnedsättning inte längre är det.

Politiken är dock inte riggad efter funktionsnedsättningens föränderlighet. En läkare uttryckte om personer som drabbats av schizofreni att problemen uppstår när personen blir friskare och ökar sin förmåga och det är tänkt att personen ska röra sig mellan stödsystem.

Perspektivet är synligt i arbetsmarknadsinsatser som lönebidrag. Trots att syftet borde vara att stärka människors arbetsförmåga fastnar mellan 86 och 96 procent av mottagarna i en rundgång av arbetslöshet och åtgärder, istället för att få jobb på ordinarie arbetsmarknad.

Regeringen har med rätta kritiserat lönesubventionernas effektivitet. Men deras politik är feltänkt. Mest upprörande är att attacken mot nystartsjobben, den enda evidensbaserat framgångsrika lönesubventionen.

Regeringen vill införa ett tak i nystartsjobben så att högsta möjliga lön blir 22 000 kronor i månaden. Sedan tidigare finns ett tak i lönebidragen på 16 700 kronor. Detta försämrar kraftigt karriärmöjligheterna för högskoleutbildade eller dem med chefserfarenhet att få eller komma tillbaka till jobb som matchar kompetensen.

Det rödgröna förslaget andas inte bara taskig attityd gentemot personer med funktionsnedsättning, det är också i otakt med framtidens arbetsmarknad. En ökad digitalisering och kunskapsinnehåll skapar redan nu ökad efterfrågan på kvalificerad personal.

Konsultföretaget Left is Right har då en intressant verksamhet genom att de anställer personer med starka tekniska kunskaper och som även har en diagnos som Aspergers eller liknande. Deras verksamhet grundar sig inte på var personen är i utgångsläget, utan hur de växer med rätt stöd. Deras medarbetare har gått från ett annars ofta livslångt utanförskap till att idag vara värdefulla tillgångar som avancerade konsulter, främst inom IT.

För att klara svensk konkurrenskraft är det angeläget att varje ingenjör eller programmerare tas till vara. Regeringens försämring av karriärmöjligheterna för kvalificerade personer med funktionsnedsättning förstärker ett braindrain in i utanförskap.

Li Jansson
Arbetsmarknadsekonom Almega

  

Publicerad:
2015-03-02

Av: Li Jansson

Nyckelord:
Krönikor, Left is Right, Li Jansson, arbete


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan