Branschen rasar över nya assistansersättningen

Vårdföretagarna rasar mot regeringens ”häpnadsväckande” beslut att höja schablonersättning för personlig assistans med endast 1,8 procent.
– Den låga höjningen kan inte förklaras på annat sätt än att regeringen vill spara pengar på personer med stora funktionsnedsättningar, säger Fredric Käll, ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har kommit överens med fackförbundet Kommunal om en årlig löneökning på 2,6 procent de närmaste tre åren.

– Det kommer att slå rakt mot kvaliteten på assistansen för de 17 000 personer som är helt beroende av insatsen. Regeringens agerande är obegripligt, säger Fredric Käll.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska uppräkningen av schablonen täcka ökade kostnader för löner och lönebikostnader.

”Uppräkningen av timschablonen avviker från tidigare år. Den del av schablonen som avser administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader m.m. har visat sig för högt beräknad i förhållandet till Försäkringskassans allmänna råd. I väntan på Assistansersättningsutredningens förslag räknas inte de övriga kostnaderna upp”, heter det i regeringens pressmeddelande.

Det nya schablonbeloppet för 2014 är 280 kronor per timme.