Bred granskning av särskolor efter nytt larm om felaktiga utredningar

Skolinspektionen slår larm om att många barn felaktigt kan ha placerats i särskola. I Örebro har inspektionen hittat så många brister att man nu, tillsammans med Socialstyrelsen, drar igång en specialgranskning över hela landet.
– Vi måste försäkra oss om att bristerna i Örebro inte är allmänt förekommande, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Efter en inspektion i Örebro kräver Skolinspektionen att kommunen omedelbart göra nya utredningar av samtliga särskoleplaceringar.

– Örebro kommun har äventyrat barnens rättssäkerhet och rätt till utbildning och stöd. Det är mycket anmärkningsvärt att kommunen ignorerat både Skolverkets allmänna råd och sina egna rutiner om hur placering i särskolan bör handläggas, säger Ann-Marie Begler.

Inspektionen har granskat ett urval särskoleplaceringar i Örebro. Utredningarna har gällt 16 elever i åldern 10-13 år. De flesta av de granskade utredningarna har så allvarliga brister att det inte går att ta ställning till om respektive elev bör gå i särskola eller i vanlig grundskola, anser Skolinspektionen.

Örebro kommun måste nu gå igenom samtliga beslut om särskoleplaceringar i alla kommunens särskolor, eftersom Skolinspektionen befarar att liknande brister finns i andra utredningar. Senast den 9 juli måste kommunen redovisa vad man gjort för att rätta till bristerna.

Felaktigheterna i Örebro får konsekvenser för hela landet, eftersom Skolinspektionen och Socialstyrelsen startar en specialgranskning av särskoleplaceringar i flera kommuner runt om i landet.

– Beslut att placera ett barn i särskolan har många och långtgående konsekvenser för barnet. Det är därför oerhört viktigt att utredningar och beslut står på rättssäker grund och utgår från behoven hos varje enskilt barn. Som tillsynsmyndighet måste vi nu försäkra oss om att bristerna i Örebro inte är allmänt förekommande i fler kommuner, säger Ann-Marie Begler.

Mer om Skolinspektionens granskning av särskolor finns på www.skolinspektionen.se/sarskola2010