Bred protest mot ändrad assistansersättning

Utredningen om assistansersättning får mycket hård kritik.
En rad funktionshinderorganisationer kräver nu att förslagen kastas i papperskorgen.

Utredningens förslag måste stoppas, skriver organisationerna i ett brev till Socialdepartementen.

Organisationerna anser att det finns många felaktigheter i utredningen.
Förslagen skulle leda till nya ”snedfördelningar och ohållbarheter”.

Dessutom skulle ett genomförande slå hårt både mot de assistansanvändare som har störst behov och de anordnare som är mest seriösa.
Även för personalen skulle det bli sämre, med sänkta löner och sämre villkor.

– Utredningen har stora brister. Underlagen som legat till grund för förslagen är bristfälliga. Vissa delar är inte ens beaktade. Det har varit för kort om tid och för lite kompetens för att utredningen ska kunna vara en grund för en ny konstruktion av assistansersättningen, heter det i skrivelsen till departementet.

Vidare skriver organisationerna:
– Seriös assistansverksamhet är den som drabbas. De verksamheter som idag ser till att ha en god kvalitet med självbestämmandet som grund skulle drabbas hårdast av förslaget. Dessa verksamheter är de som har de högsta kostnaderna och minst marginaler.

Bakom skrivelsen står Föreningen JAG, STIL, Intressegruppen för Assistansberättigade, DHR, Förbundet Rörelsehindrade, Personskadeförbundet RTP, Handikappförbunden, FUB, Neuroförbundet, RBU och Hjärnskadeförbundet.