”Bristande tillgänglighet är största hindret”

Bristande tillgänglighet är det största problemet för personer med funktionsnedsättningar. Det framgår av en rapport som idag släpps av DO och Myndigheten för delaktighet.
– Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

I rapporten ”Mötas av hinder” redovisas en analys av 485 anmälningar, med koppling till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning, som inkom till DO under 2012.

Anmälningarna handlar ofta om otillgänglighet, exempelvis hinder i den fysiska miljön i butiker, på tåg, toaletter, caféer och barer. Det handlar också om att man inte får tillgång till hörselslingor eller teckentolk.

Rapporten visar också att personer med funktionsnedsättning känner sig diskriminerade för att de möter okunskap och fördomar.

En person med funktionsnedsättning, som exempelvis innebär att dålig balans eller otydligt tal, kan ofta få uppleva att omgivningen inte tror att man klarar av så mycket.

”Omgivningen agerar ofta utifrån negativa stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning”, heter det i rapporten.

Detta får allvarliga konsekvenser. Inom arbetslivet kan anmälaren uppleva att arbetsgivare plötsligt avslutar en provanställning efter att ha fått information om dennes funktionsnedsättning.

Ett annat exempel är när skolpersonal bedömt att elever med olika funktionsnedsättningar inte kan följa med på utflykter eller friluftsdagar.

– Vi är många som tillsammans har ett ansvar för att synliggöra och undanröja hinder så att människor oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i samhället, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, i en kommentar.

Vid årsskiftet blir bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en ny form av diskriminering.

– Tidigare har bristande tillgänglighet utanför arbetslivet och högskoleområdet inte räknats som diskriminering, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.