Bröderna fick rätt, men en veckas segling gick förlorad

Stadsdelsnämnden Älvsborg i Göteborg (sedan årskiftet ingående i SDN Göteborg Väster) förlorade i kammarrätten.

Det gäller våra båda enäggstvillingpojkar, då 17 år, båda med medelmåttig utvecklingstörning inklusive inslag av autism och språkstörning.

Kammarättens dom i  april 2011: Bröderna borde ha fått två veckors lägervistelse under sommarlovet 2010.

Det gäller att inte ge sig! Förvaltningsrätten och stadsdelsnämnden fick alltså ”på tafsen” – en seger för rättvisan. Vi har naturligtvis begärt annan LSS-handläg­gare, vilket vi också har fått.

Det mest tråkiga är att pojkarna förlorade en vecka med härlig segling på väst­kusten, på grund av stadsdelsnämndens beslut.

Håkan