”Budgeten är skrämmande för assistansberättigade”

Kritik mot regeringens snåla höjning av assistansersättningen kommer nu från både assistansberättigade och assistansbranschen.
– Ett näst intill skrämmande åskmoln på assistansberättigades framtidshimmel, säger Vilhelm Ekensteen, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

– Vi har redan tydligt försämrade rekryteringsförhållanden. Färre vill bli assistent. Regeringen måste ta det på allvar. Vem som helst kan inte bli assistent. Och snart vill inte ens vem som helst bli det. Den utvecklingen är samhällsfarlig, säger Vilhelm Ekensteen.

Branschorganisationen Assistansanordnarna menar att regeringen nu ”fortsätter at förstöra förutsättningarna för en hel bransch”.

– Det är ett oerhört bekymmersamt läge som regeringen försätter våra medlemmar i. Detta kommer att få mycket allvarliga konsekvenser får medlemmarna. Det finns inte några marginaler att ta av, säger Katarina Bergwall, vice ordförande för Assistansanordnarna.

Assistansföretagen har redan tidigare fått försämrade villkor genom höjningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar.

– För värdegrundsbaserade assistanstanordnare blir det oerhört tufft att fortsätta verka. Vi känner självklart också en stark oro för assistananvändare som säkert får färre utförare att välja mellan, och därmed sin frihet beskuren, säger Katarina Bergwall

Harald Wessman, affärsområdeschef för Humana Assistans, menar att det är mycket tydligt att det är kostnadsbegränsning som är regeringen mål.

I ett pressmeddelande hävdar Humana att regeringen har ett bristfälligt underlag för beslutet om att begränsa höjningen till 1,4 procent per år ända fram till 2018.

– Försäkringskassans tidigare uppdrag att ta fram ett förslag på timersättningen inför varje år tas också bort med ett pennstreck. Det är som om regeringen själva skulle gissa sig till vad kostnaderna borde vara för underhåll av järnvägen istället för att lyssna på Trafikverkets rekommendation. Båda två sakerna leder till en urspårad politik, säger Harald Wessman,.

Med den i budgeten föreslagna höjningen blir assistansersättningen 288 kronor per timme under 2016.