Budgeten kan innebära nya sparkrav inom personlig assistans

Nya sparkrav kan komma inom personlig assistans, att döma av den budget som regeringen idag presenterade.
Regeringen räknar med att den statliga assistansersättningen endast ökar med drygt 6 procent under 2011 vilket kan jämföras med den att årliga ökningen legat på 7-10 procent de senaste tre åren.

Historiskt har ökningstakten legat ännu högre, eftersom antalet personer med personlig assistans har ökat. Fortfarande växer antalet personer som har rätt till assistans, liksom det genomsnittliga timantalet.

Störst har ökningen de senaste åren varit bland personer som är 65 år eller äldre samt bland barn och unga under 20 år.

Trots detta räknar regeringen nu med måttliga kostnadsökningar för assistansen, vilket kan betyda att nya åtstramningar kan komma när Försäkringskassan ska försöka hålla budget.

Det är inte bara under 2011 som regeringen tror att på låga kostnadsökningar. Även de kommande tre åren räknar man med en ökning på cirka sex procent per år.