Nyheter

Budgetnytt: Höjd aktivitetsersättning och prövotid för studier


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Finansminister Magdalena Andersson har ofta varnat för ökande kostnader – men samtidigt har stöden till personer med funktionsnedsättningar blivit allt billigare. Foto: Linnea Bengtsson.

 

En mindre förbättring av ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning är en av dagens budgetnyheter. Vidare vill regeringen inför en prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning.

I övrigt är det ont om nyheter från socialdepartementets områden i regeringens budetförslag för 2017.

Här är är några nyheter i korthet:

Tandvårdsbidraget höjs höjs för personer som är 65-74 år från dagens 150 kronor till 300 kronor per år.

IVO tilldelas ett tidsbegränsat resurstillskott för handläggning och tillsyn av HVB-hem.

IVO får även ett permanent tillskott på 70 miljoner kronor per år för att förstärka tillsyn av och tillståndsgivning för anordnare av personlig assistans.

Riksidrottsförbundet får pengar för att skapa arbetslag av långtidsarbetslösa, Arbetslagen ska anordna aktiviteter, iordningställa promenadstråk, renovera föreningsanläggningar med mera.

Försäkringskassan får nya pengar för reformer inom sjuk- och aktivitetsersättningen och de familjeekonomiska stöden. Pengarna ska även användas till bättre utredningar och ökad kamp mot bidragsbrott inom assistansersättningen.

En prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning ska införas. En person som har fått aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga i minst tolv månader ska kunna pröva att studera och samtidigt få behålla utbetalningen av aktivitetsersättningen under högst sex månader. Det här föreslås gälla från februari 2017.

Åldersgränsen för hel sjukersättning sänks till 19 år. Förslaget gäller bara hel ersättning och när personen ”sannolikt aldrig någonsin kommer att kunna arbeta till någon del”. Den som har en grav funktionsnedsättning ska få en trygg ersättning, menar regeringen. Unga som har aktivitetsersättning ska däremot räkna med insatser för att utveckla en arbetsförmåga.

Garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 187 kronor per månad före skatt per år.

Regeringen föreslår också att bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs med som mest 100 kronor per månad.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Caribou tippbräda