LSS-skolan-arkiv | HejaOlika

LSS-skolan

LSS-skolan 2019 kan beställas nu

LSS-skolan 2019: Nu höjer vi kunskapen om den fantastiska lagen

Är du trött på okunnigt tyckande om LSS? Föräldrakrafts Harald Strand har gått till källorna, LSS-propositionen och förarbetena, för att skilja fakta från felaktigheter. I nya LSS-skolan 2019 redovisar han hur LSS ska fungera enligt lagens intentioner, och jämför med dagens verklighet, FN:s funktionsrättskonvention och den senaste LSS-utredningen. Nya LSS-skolan ingår i Föräldrakraft nr 2, …

LSS-skolan 2019: Nu höjer vi kunskapen om den fantastiska lagen Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan Lektion 18: Samverkan i LSS

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Harald Strand förklarar hur i lektion 18 av LSS-skolan.   Rätten att samverka för intresseorganisationer där medlemmar berörs av LSS finns inskriven i lagens 15 § punkt 7: Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som …

LSS-skolan Lektion 18: Samverkan i LSS Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 17 (tillägg): Domars betydelse som vägledning

Kommuner och Försäkringskassan åberopar inte sällan domar för att ge tyngd åt ett avslag på ansökan om en LSS-insats eller assistansersättning. Detta trots att förhållandena inte är jämförbara. När är domarna vägledande – egentligen? Det är inte konstigt att en myndighet vill få oklara frågor tolkade av domstolar. Det tolkningsutrymme som finns i lagar behöver …

LSS-skolan lektion 17 (tillägg): Domars betydelse som vägledning Läs mer »

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 17: Hur ska lagen tolkas?

Utgångspunkten med LSS-skolan här på HejaOlika är att visa att lagen inte alls är otydlig! För att förstå lagens mål måste man dock gå tillbaka till LSS-propositionen. Vi ser tyvärr att osäkerhet verkar gälla för myndigheter och specialister av idag. Vi ser hur personer utan att deras funktionshinder har ändrats ändå får ändrade beslut och …

LSS-skolan lektion 17: Hur ska lagen tolkas? Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 16: Allmänna principer

Lektion 16 av LSS-skolan handlar om de allmänna principerna i funktionshinderspolitiken. Hur klarar Sverige av att leva upp till sådana principer som rätten till fri rörlighet, utbildning, arbete och hälsa? Jag har skrivit om de viktigaste principerna i LSS i tidigare lektioner. Det finns utöver dessa också några ytterligare principer, som inte är specifikt för …

LSS-skolan lektion 16: Allmänna principer Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 15: Delaktighet

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten att utifrån egna önskemål och behov vara delaktig i samhället. Med allt vad det innebär – från att rösta, vara aktiv i föreningar, gå på bio, få begriplig samhällsinformation till att slippa få sin bostad gömd bakom ett plank.   Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de …

LSS-skolan lektion 15: Delaktighet Läs mer »

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 14: Kontinuitet

En grundbult i LSS är principen om kontinuitet, för att den enskilde ska känna trygghet i stödet. Men både kommuner och Försäkringskassan misshandlar principen genom att göra ständiga omprövningar, trots att behoven ofta inte har förändrats. LSS-skolan har tidigare tagit upp de grundläggande principerna i LSS samt principerna om jämlikhet och självbestämmande. Här fortsätter Harald …

LSS-skolan lektion 14: Kontinuitet Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 13: Självbestämmande

Hur ska jag utöva mitt självbestämmande, när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera? Hur påverkar jag utformning av olika insatser i LSS som bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse? Om detta handlar LSS-skolans lektion 13. Harald Strand har i tidigare lektioner gått igenom de grundläggande principerna i LSS samt …

LSS-skolan lektion 13: Självbestämmande Läs mer »

Jämlikhet är temat för lektion 12 av LSS-skolan som skrivs av Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 12: Jämlikhet

Mycket har hänt de senaste 20 åren med LSS, lagen om stöd och service. Mycket har förändrats till det bättre. Men har personer med funktionsnedsättning uppnått den jämlikhet med övriga samhället som lagen talar om? Den frågan är det dags att besvara i denna lektion 12 av LSS-skolan.   Jag har tidigare lektion skrivit om …

LSS-skolan lektion 12: Jämlikhet Läs mer »

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content