LSS-skolan-arkiv | Sida 2 av 3 | HejaOlika

LSS-skolan

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

”Jag vill göra kampen om insatser till samarbete om insatser”

HejaOlikas läsare älskar LSS-skolan. ”Livsavgörande fortbildning” är en av de uppskattande kommentarerna på nätet. Harald Strand har löpande presenterat nya avsnitt i skolan som nu är uppe i elva lektioner. – Som anhörig är du i kraftigt underläge när du träffar myndigheter, du måste veta dina rättigheter i förväg, säger Harald. HejaOlika frågade Harald vad …

”Jag vill göra kampen om insatser till samarbete om insatser” Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 11: Grundläggande principer

Goda levnadsvillkor och ”att leva som andra” är grundläggande i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lektion 11 av LSS-skolan förklarar Harald Strand varför dessa principer inte kan bytas ut mot socialtjänstlagens mål om skälig levnadsnivå. Lagens mål – att leva som andra LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande …

LSS-skolan lektion 11: Grundläggande principer Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 10: Tillstånd, kontroll och överklaganden

Vilka regler gäller för tillstånd och kontroll av LSS-verksamheter? Och hur är gången när man överklagar ett beslut? Välkommen till LSS-skolan lektion 10. I detta avsnitt 10 skall vi beröra paragraferna 23,24 och 25 samt 27 i LSS. En enskild person får inte utan tillstånd från IVO bedriva verksamhet som avser personlig assistans enligt 9 …

LSS-skolan lektion 10: Tillstånd, kontroll och överklaganden Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 9: Avgifter

Äntligen, vår populära LSS-skola är tillbaka! På grund av omgörningen av vår webbplats blev det ett litet längre uppehåll efter föregående lektion. Men nu är det dags för lektion 9, där Harald Strand går igenom paragraferna 18 – 21 som har stor betydelse för avgifter, ekonomi och levnadsstandard. Vill du läsa hela LSS-skolan? Alla lektioner …

LSS-skolan lektion 9: Avgifter Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 8: Kommunens särskilda ansvar

Lektion 8 av LSS-skolan handlar om kommunernas särskilt stora ansvar för alla sina kommuninvånare. Det åligger kommunen att ansvara för service och omvårdnad för personer som tillhör en personkrets i LSS. Det är naturligt att kommunen har detta huvudmannaansvar för LSS, även om viss verksamhet utförs av andra. Landstinget har ”Råd och stöd” och Försäkringskassan …

LSS-skolan lektion 8: Kommunens särskilda ansvar Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 7: Individuell plan

Rätten till en individuell plan (IP) glöms ofta bort, trots att det är genom denna plan som brukaren själv kan styra LSS-insatserna. Trots en lagskärpning så sent som 2011 är det fortfarande bara några få procent av brukarna som har individuell plan. Välkommen till lektion 7 av LSS-skolan, som helt handlar om individuell plan enligt …

LSS-skolan lektion 7: Individuell plan Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 6: Daglig verksamhet

Det är den LSS-insats som berör allra flest personer – och är efterfrågad av många fler. Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Lektion 6 av LSS-skolan tar upp LSS-insatsen § 9.10 Daglig verksamhet. Daglig verksamhet (DV) är den största insatsen i LSS, men inte den mest kostsamma. Personlig assistans är ungefär …

LSS-skolan lektion 6: Daglig verksamhet Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 5: Boende

Långa väntetider, höga hyror och allt mer institutionsliknande. Det är tre högaktuella frågor när det gäller boende med särskild service enligt LSS. Lektion 5 av LSS-skolan tar upp de båda insatserna Bostad för barn och ungdomar (paragraf 9.8) och Bostad för vuxna (paragraf 9.9).   Barn som trots stödåtgärder inte kan bo hemma hos sina …

LSS-skolan lektion 5: Boende Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids

Här fortsätter LSS-skolan, med lektion 4 om avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det handlar om tre mycket viktiga insatser, inte minst för att familjer, där ett barn har funktionsnedsättning, inte ska bli isolerad och för att föräldrarna ska orka. Insatserna är också viktiga för barnets frigörelse och framtida självständighet.   Lektion 4 av LSS-skolan handlar om …

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids Läs mer »

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 3: Ledsagare och Kontaktperson

Ledsagare och kontaktperson är två insatser enligt LSS som är avgörande för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällslivet. Insatserna begränsas dock allt mer av kommunerna. Och den ojämna kampen om insatserna utkämpas ofta i förvaltningsrätterna. I LSS-skolans lektion 3 ska vi här beröra insatserna Ledsagarservice (paragraf 9.3) och Kontaktperson (paragraf 9.4). Insatserna …

LSS-skolan lektion 3: Ledsagare och Kontaktperson Läs mer »

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content