LSS-skolan-arkiv | Sida 3 av 3 | HejaOlika

LSS-skolan

Harald Strand bjuder in till en ny lektion i LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-skolan lektion 2: Råd och stöd samt Personlig assistans

Här fortsätter LSS-skolan. Den första lektionen handlade om de grundläggande principerna för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lektion 2 tar vi upp insatserna Råd och stöd samt Personlig assistans. Men allra först ger vi här en överblick i form av en lista över de tio olika insatser som ingår i LSS. …

LSS-skolan lektion 2: Råd och stöd samt Personlig assistans Läs mer »

Rätten att leva som andra stod i fokus när riksdagen år 1993 beslöt att införa LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Foto: Melker Dahlstrand.

LSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna

LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Lagen slår fast att alla har lika värde och att ingen ska ses som ”föremål för åtgärder”. Här beskriver Harald Strand bakgrunden och de grundläggande principerna. Han beskriver även lagens omfattning, mål och kvalitet. Från omsorgslagarna 1949 till LSS 1993 1945 tog andra …

LSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna Läs mer »

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content