Centern: Så ska staten fixa fler jobb till funktionshindrade

Centerpartiets riksstämma beslöt idag att staten måste göra det enklare
att anställa personer med funktionshinder. Lönebidrag, hjälpmedel och
anpassningar ska ordnas snabbt genom en samlad myndighetsinsats.

–  Sedan slutet av 1990-talet har arbetslösheten bland
funktionshindrade ökat kraftigt. Det är en oerhört allvarligt och det
måste till snabba förändringar för att vända utvecklingen. Alla
människor är en resurs som måste tas tillvara, säger Gustav Andersson
(c), landstingsråd i Stockholms läns landsting.

Det var på förslag från Gustav Andersson som riksstämman idag fattade beslut om att anställningar måste underlättas.

Det ska ske genom en samlad myndighetsinsats som ordnar lönebidrag, ser
till att hjälpmedel finns till hands och snabbt kan bistå med en
anpassning av arbetsplatsen.

Kenneth Johansson (c) som är ordförande i riksdagens Socialutskott är positiv till beslutet.
– Den förra regeringen har passivt tittat på medan många
funktionshindrade kommit allt längre från arbetsmarknaden. Nu är det
upp till oss i alliansen att se till att dessa människor får möjlighet
att komma tillbaka till en arbetsmarknad som tar tillvara deras
kompetens på bästa sätt, säger Kenneth Johansson (c).

Centerns webbsajt finns på http://www.centerpartiet.se