Chockrapport från SCB: Bara fyra av tio har jobb

En ny, stor undersökning av SCB visar att personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har mycket sämre chanser på arbetsmarknaden. Bara drygt fyra av tio har jobb.

Rapporten visar också att 1,6 miljoner svenskar anser sig ha funktionsnedsättning.

Bara 44 procent av personer med nedsatt arbetsförmåga är i arbete jämfört med 71 procent för hela befolkningen.
Allra sämst är situationen för kvinnor med nedsatt arbetsförmåga. Endast 39 procent av dem är i arbete.

Undersökningen är viktig eftersom den täcker in hela befolkningen och inte endast berör personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 50 000 personer ingår i SCB:s urval.

En brist i undersökningen är att den inte är jämförbar med tidigare SCB-rapporter. Senast SCB gjorde motsvarande undersökning var 2008. De båda undersökningarna skiljer sig så mycket åt att resultaten inte kan jämföras.

SCB:s rapport, som släpps idag, visar också att 26 procent av de tillfrågade anser att de har någon funktionsnedsättning. Omräknat till hela befolkningen innebär det att 1,6 miljoner svenskar i åldern 16-64 år anser sig ha en funktionsnedsättning. 53 procent av dessa, drygt 800 000 personer, uppger att deras arbetsförmåga är nedsatt.

De flesta, 85 procent, av arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga säger att de behöver någon form av anpassning för att kunna jobba. Det handlar ofta om anpassning av arbetstempo, arbetstider och uppgifter.

Trots att arbetslösheten är så hög bland personer med funktionsnedsättningar anser Arbetsförmedlingen att det finns ljuspunkter.

– Vårt fokus på att förbättra förutsättningarna gav resultat förra året. Nästan 50 000 personer med nedsatt arbetsförmåga gick till arbete eller reguljär utbildning, vilket är en ökning med cirka 1 500 personer jämfört med året innan, , säger Henrietta Stein, avdelningsdirektör, Arbetsförmedlingen.

– Men för att nå en mer inkluderande arbetsmarknad måste fler aktörer samarbeta och fler arbetsgivare se kompetensen hos alla arbetssökande, säger Henrietta Stein.