Christina Renlund vill påskynda vaccin till personer med funktionsnedsättning

Christina Renlund är tidigare enhetschef inom Stockholms landsting, psykolog, prisbelönt författare, och har hela sitt liv arbetat med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och deras familjer. Nu har hon tagit initiativ till att personer med funktionsnedsättningar prioriteras upp i vaccineringen mot covid-19.

Christina har kontaktat sin egen region – Uppsala – med uppmaningen att inkludera personer med LSS och personlig assistans i första fasens vaccinering.

Gör som Stockholm

”Både Region Stockholm och Region Västmanland har utökat Fas 1 och inkluderar i den de som har LSS och personlig assistans. Skulle det vara möjligt att också Region Uppsala fattade ett beslut att prioritera denna grupp högre och i den allra första vaccinationsgruppen?” har Christina Renlund skrivit till Region Uppsala.

Hon har även efterlyst att personer med Downs syndrom tas med på riskgruppslistan över prioriterade grupper.

HejaOlika ställde några frågor till Christina Renlund.

Vad fick dig att ta detta initiativ att kontakta Uppsala i frågan?
– Jag visste från vänner som har personlig assistans och som bor i Stockholm och Västerås att deras personliga assistenter var vaccinerade, och jag visste att Region Uppsala inte prioriterar denna grupp i Fas 1 av vaccination för covid- 19. Så läste jag en artikel i HejaOlika att studier i England har visat att personer med Downs syndrom har kraftig förhöjda risker för covid-19 jämfört med övrig befolkning.

Varför är det viktigt att LSS- och assistansgruppen tas med i första fasen?
– För beslutsfattare tror jag att detta är en okänd grupp och att de saknar kunskap om risker för personer med sällsynta diagnoser eller funktionsnedsättning vid insjuknande i covid-19.

Vår uppgift informera

Vad tänker du om att Folkhälsomyndigheten inte har uppmärksammat Downs syndrom, trots den forskning som framkommit, och trots riksgruppsklassificering i USA?
– Att kunskap om detta nya och märkliga virus ännu är så ny och att det är vår uppgift, från vårt område, att nå ut med den kunskap som nu samlas in.

Tror du att det finns fler grupper som behöver uppmärksammas i prioriteringen?
– Ja, allt eftersom kunskap om viruset utvecklas så kommer det säkert nya prioriteringar.

Varför tror du att det varit så tyst om prioriteringen för dessa grupper?
– Det har varit okänt att det finns ökad risk för personer som har LSS och personlig assistans. Allt fokus har varit på skörhet utifrån ålder.

Christina Renlunds mejl till Region Uppsala:

Som vi alla vet ingår vaccination covid-19 för personer med LSS och personlig assistans i Folkhälsomyndighetens Fas 2, men samtidigt visar det sig att det finns stora skillnader i landet vad gäller prioriteringsfrågan. Både Region Stockholm och Region Västmanland har utökat Fas 1 och inkluderar i den de som har LSS och personlig assistans.

Skulle det vara möjligt att också Region Uppsala fattade ett beslut att prioritera denna grupp högre och i den allra första vaccinationsgruppen? Många med sällsynta diagnoser och flerfunktionsnedsättning är sköra. Även runt t.ex Downs syndrom har nu Centers for Disease Control and Prevention, CDC, USA tagit med dessa personer på riskgruppslistan för covid- 19. ”Vi lär oss mer och mer om covid-19 varje dag”, skriver CDC på sin webbplats. Anledningen till att personer med Downs syndrom nu räknas som riskgrupp är att studier i England har visat kraftigt förhöjda risker vid covid-19 jämfört med övrig befolkning.

Med förhoppningar om att också Region Uppsala kan inkludera personer med LSS och personlig assistans i Fas 1.