Dags att hylla de som går före

Trots alla begränsningar är integrationsminister Erik Ullenhags lagråds­remiss om skärpt diskrimineringslag en milstolpe. Kanske största framgången för tillgänglighet sedan första numret av Föräldrakraft kom ut 2006.

Det var Föräldrakraft som i december 2007 avslöjade att kampen för ett tillgängligt Sverige drabbats av ett bakslag. Näringsutskottets ordförande

Karin Pilsäter (FP) sa i en intervju att den diskrimineringslag som regeringen då förberedda inte skulle ta med funktionshinder som en diskrimineringsgrund.

DHR:s ordförande Maria Johansson sa i en uppföljning några dagar senare att ”våra värsta farhågor besannade, det värsta hände”.

Idag, drygt sex år senare, gläds vi med Maria Johansson och många andra kämpar över regeringens historiska beslut att rätta till missen från 2007. Visst kan man tycka att förslaget till lag är urvattnat och luddigt, men det är ett steg framåt.

När ambitionen nu höjs kan det få många positiva följder. Satsningar på tillgäng­lighet kan få fart på ekonomin, göra det möjligt för fler att arbeta – och även i övrigt skapa nya jobb och ett mer aktivt samhälle.

Nu är det dags att se möjligheter istället för problem. Det är viktigt att alla verksamheter, oavsett storlek, inser att tillgänglighet är bra för alla. Bristande tillgänglighet är lika oetiskt som att strunta i miljön. Samtidigt vill jag instämma i Maria Johanssons kommentar på twitter: ”Vi har också ett ansvar att gynna de som åtgärdat otillgänglighet.”

När frågorna om diskrimineringslagen snart rätats ut är det dags att rikta strålkastarna mot andra angelägna frågor. Hur blir det med bristen på hjälpmedel? Stödet i skolan och på arbetsmarknaden? Kvaliteten inom omsorgen?

Inom dessa områden finns många förslag som redan är utredda. Det gäller exempelvis Cristina Husmark Pehrssons förslag om en rättvisare arbetsmarknad.

Under Almedalsveckan hoppas vi på konkreta vallöften från politikerna. Den 1 juli kl 15.30 anordnar Föräldrakraft debatt om arbete för personer med funktionsnedsättningar på Wisby Strand Congress & Event.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *