”Dags att involvera polisen för att stävja assistansbrott”

Personlig assistans är inne i ett kritiskt läge på många sätt, vilket avspeglas i planerna för IfA:s digitala konferens 6–7 maj 2021.

Vi bad Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, peka ut fyra av de viktigaste frågorna på rådsmötet och debattforumet.

1. Att trycka på politikerna om behovsbedömningarna inom personlig assistans

– Det är nödvändigt att göra något åt behovsbedömningarna, främst när det gäller bedömningen av de mer praktiska grundläggande behoven där tillämpningen blivit alltmer restriktiv, till exempel personlig hygien.

– I och med att tvåårsomprövningarna är stoppade så länge, så har vi ännu inte sett de fullskaliga konsekvenserna av den tillämpningen, men skulle omprövningarna starta igen så kommer många att förlora den personliga assistansen.

– Det är viktigt att ta itu med detta så snart som möjligt om vi ska ha någon assistans kvar i framtiden. Vår debatt med politikerna är viktig för oss eftersom vi då kan stämma av och trycka på politikerna om vad de har gjort sedan sist och vad de kommer att göra härnäst.

2. Kriminellt angrepp mot den personliga assistansen

– Den personliga assistansen är utsatt för kriminella angrepp, som får konsekvenser även för alla som vill göra rätt. Det blir en alltmer detaljerad styrning av den personliga assistansen, med allt fler kontrollpunkter och det riskerar att göra den personliga assistansen till något annat än vad som var tänkt. Det kan leda till stora intrång i den personliga integriteten och beskuren frihet.

– Assistansberättigade ska ha lika stor frihet som alla andra medborgare. Vi måste se till att stoppa de kriminella, utan att ”kasta ut barnet med badvattnet”. Hur gör vi det på bästa sätt? Polisen kommer medverka för att ge sin bild av kriminaliteten mot den personliga assistansen.

– Jag tror att vi står inför en utveckling där polisen kommer att behöva vara involverad. Den organiserade brottsligheten tar sig in även i den personliga assistansen, och vi behöver gemensamt stävja den.

3. Kan robotar underlätta personlig assistans?

– Den tekniska utvecklingen kan vi inte stoppa, utan vi behöver följa med och se så att den blir så bra som möjligt för oss assistansberättigade. Robotar kan inte ersätta det mänskliga samspelet mellan assistansanvändare och personliga assistenter, men vi är nyfikna på hur den tekniska utvecklingen skulle kunna underlätta i den personliga assistansen.

– Det är också viktigt att inte ha en övertro på att tekniken kan ersätta det mellanmänskliga samarbetet så att den personliga assistansen minskas eller dras in med hänvisning till robotteknik eller AI. Frågan är vad experter på området säger. Vi har med både Britt Östlund från KTH och så representanter för SMER, Statens medicinsk-etiska råd, som ska tala om detta.

Vill du se robotar inom assistansen?

– Det finns olika läger här. Dels de som tycker att det är bra med robotteknik och till viss del kunna tillgodose åtminstone delar av assistansbehovet genom stöd av robotar i framtiden. Dels de som inte alls vill använda sig av robotar utan sätter det viktiga samspelet med personliga assistenter främst.

– Ett problem är att tekniken inte är tillräckligt avancerad ännu. Jag ser inte riktigt att det skulle vara möjligt att helt ersätta personliga assistenter med robotar, inte ens i framtiden, däremot kan det säkert finnas områden där den tekniska utvecklingen kommer att kunna förenkla och underlätta i människors vardag och då även den personliga assistansen i framtiden. Vi är nyfikna på vad experterna säger om detta.

– På vägen lär vi ställas inför en hel del etiska dilemman också som vi behöver fundera över, ett sådant kan just vara det etiska i att ersätta en människa med en maskin, men också vad den maskinen i sådana fall kan och ska göra och hur det kommer att påverka oss som människor.

4. Kommunikation inom personlig assistans

– Det är viktigt med bra kommunikation inom assistansverksamheten, så att alla är med på banan och den personliga assistansen kan utföras utan problem. Det är viktigt med bra dialog mellan assistansanvändare, personliga assistenter och assistansanordnare.

– Mats Heide från Lunds universitet, som är proffs på kommunikation och strategiskt lyssnande, kommer att guida oss vidare kring detta, säger Sophie Karlsson.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *