Dags att sluta krossa drömmarna för personer med funktionsnedsättning

Hur länge ska myndigheter och företag fortsätta krossa drömmarna för personer med funktionsnedsättningar? Frågan är högaktuell sedan det nu klargjorts att personer med ADHD och autism inte längre kan stoppas från att bli poliser.

Funkisar sållas bort

Men liknande spärrar finns kvar på många andra områden, vilket innebär att personer med funktionsnedsättningar alltför ofta sållas bort utan någon verklig grund.

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, hoppas nu att Sverige är redo för ett paradigmskifte där vi ser olikhet som en tillgång och möter varandra med positiva förväntningar och intresse.

Så vanligt att vi slutat reagera

– Genom att se individen och dess vilja, talang och förmåga får vi ett bättre och mer vitalt samhälle. Det är dags att gå från ord till handling och avskaffa onödiga hinder för delaktighet, skriver Anki Sandberg i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Hon menar att Sverige präglas av ett kategoritänkande, som leder till diskriminering som är så vanligt att vi har slutat reagera på det.

Diskrimineringslagen förbjuder

– Man klumpar ihop alla som har utländsk bakgrund, alla äldre, alla som har en funktionsnedsättning, alla som är sjukskrivna. De beskrivs i svartvita termer och förväntas kollektivt ha gemensamma egenskaper, behov och utmaningar. Detta händer trots att det sedan länge enligt lag är förbjudet att diskriminera, skriver Anki Sandberg.

En konsekvens är att de som har funktionsnedsättningar är vana vid att bli hopfösta och vana vid låga förväntningar.

– De inte tillåts söka utbildningar eller jobb i konkurrens med andra, där den egna förmågan och lämpligheten prövas. Inte heller kan man ta körkort eller utöva sina intressen på samma sätt som andra. Bristande tillgänglighet till lokaler, bostäder, skolor och verksamheter utestänger många, skriver Anki Sandberg.

Klargörande från DO

Diskriminering ”försvaras” ibland som omsorg om individen eller säkerhetsskäl.

– Genom Diskrimineringsombudsmannens klargörande att detta är förbjuden diskriminering börjar det nu röra på sig. Myndigheterna säger sig nu vara öppna för individuella bedömningar. Förhoppningsvis innebär det slutet på den spärr som krossat många ungas yrkesdrömmar, skriver Anki Sandberg.

Det var den 29 juni 2021 som Diskrimineringsombudsmannen slog fast att det är diskriminering när Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket med automatik utesluter personer som uppger att de har diagnoserna autism eller ADHD från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *