Dags för bortglömda syskon att få stöd och kunskap

Bättre stöd till barn som har syskon med funktionsnedsättning utlovas i ett nytt treårigt projekt som nu startas av Ågrenska Stiftelsen med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Den 3 december lanseras Christina Renlunds nya bok ”Litet syskon” som handlar just om situationen för små barn som har syskon med funktionsnedsättningar

Under hösten har Allmänna Arvsfonden gett klartecken för Ågrenskas ansökan om finansiering av projektet ”Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon?”. Arvsfonden satsar 1 848 000 kronor.
Projektet drivs i samverkan med Handikapp & Habilitering i Stockholm, AMC-föreningen och Christina Renlund, författare och psykoterapeut.

Syskonprojektet ska lyfta fram situationen för syskonen och skapa verktyg för att hjälpa dem bemästra sin situation.
– Syskonrelationen är i allmänhet den relation man har längst i livet. Som syster eller bror hamnar man lätt i skymundan eftersom barnet med funktionsnedsättning av naturliga skäl kräver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet. Föräldrarna själva känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja för syskonen, heter det i projektbeskrivningen.

Forskning viar att det bättre stöd behövs till barn som har syskon med funktionsnedsättningar. Ofta har syskonen inte tillräcklig kunskap om syskonets sjukdom eller funktionsnedsättning.
För små syskon, i förskoleåldern, är behovet av kunskap extra stort, eftersom det här inte finns någon samlad forskning. Christina Renlunds nya bok ”Litet syskon” tar dock fasta just på de små syskonen.

Inom det nya syskonprojektet kommer det framöver att anordnas temaveckor och föreningsaktiviteter för syskon och syskongrupper. Kunskap och erfarenheter ska presenteras på konferenser och utbildningar. Projektet hoppas även kunna utveckla en interaktiv utbildning för att öka kompetensen både om och för syskon.