Dags för debatt om hjälpmedel

Vad händer med Fritt val? Just nu granskar Socialdepartementet de många remissvaren på utredningen om valfrihet inom hjälpmedel.

På tisdagsmorgonen den 6 november anordnar Föräldrakraft frukostmöte med debatt om hjälpmedel. Medverkar gör bland annat Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, och Lena Hallengren (S).

Maria Larsson, som är minister med ansvar för hjälpmedelsfrågor, kommer att inleda debatten genom att berätta om regeringens planer på ökad valfrihet.

Vår moderator Willy Silberstein kommer att fråga ut både Maria Larsson och övriga debattörer om utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.

I panelen finns även Jan Grönlund, chef för Hjälpmedelsinstitutet, och Pelle Kölhed, ordförande för organisationen RTP.

Anmälda till frukostdebatten är många representanter för handikapporganisationer och hjälpmedelsleverantörer.

Vi återkommer med ett refererat av debatten.

Här finns mer förhandsinformation om debatten.