Dags igen att nominera till "Bästa LSS-kommun"

Botkyrka korades till 2016 års mottagare av priset - blir det din kommun nästa gång?
Tuva Lund, kommunalråd från Botkyrka och stolt vinnare av det första priset för Bästa LSS-kommun. Vem vinner nästa gång? Foto: Linnea Bengtsson.
Tuva Lund, kommunalråd från Botkyrka och stolt vinnare av det första priset för Bästa LSS-kommun. Vem vinner nästa gång? Foto: Linnea Bengtsson.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Durewall

 

2016-09-06

Botkyrka utsågs till vinnare av 2016 års pris för Bästa LSS-kommun, men vem tar hem priset 2017? Nu har vi öppnat för nya nomineringar. Missa inte chansen att lyfta fram kommuner som du tycker gör ett bra jobb!

Det är tidningen Föräldrakraft, webbsajten HejaOlika.se och ABH Utbildning och Rådgivning som har utlyst tävlingen om vilken kommun som är bäst i Sverige på LSS.

Priset ”Bästa LSS-kommun” ska gå till en kommun som är värd att uppmärksamma för positivt arbete med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bedömningarna kommer att göras utifrån LSS ledord om självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet. Vidare kan juryn komma att bedöma hur kommunen fungerar både som politiskt organ, beslutsfattare och utförare.

Juryn består av experter på LSS och här ingår Vilhelm Ekensteen, Elaine Johansson, Maria Johansson, Eva Olofsson, David Lega, Henrik Petrén och Thomas Jansson samt tävlingens initiativtagare Anna Barsk Holm­bom, ABH Utbildning och rådgivning, och Valter Bengtsson, chefredaktör.

- Jag vill ge juryn ett stort tack för ett mycket väl utfört arbete och jag är glad att att ingen har avsagt sig uppdraget. Nu ser vi fram emot det kommande årets arbete med samma kunniga jurygrupp, säger Anna Barsk-Holmbom.

Vem som helst kan nominera kommuner som förtjänar att vinna. Även kommuner kan nominera sig själva. Och det går även bra att nominera en del av en kommuns LSS-verksamhet.

Det är Sveriges 290 kommuner som har huvudansvaret för att LSS-insatserna fungerar bra i vardagen för de mer än 65 000 användare som har rätt till en eller flera av insatserna.

– Kommunerna är en mycket viktig aktör när det gäller LSS, men det är alltför sällan media beskriver hur en riktigt bra kommun arbetar med att uppfylla LSS intentioner för sina medborgare, säger Anna Barsk Holm­bom som en förklaring till varför det nya priset behövs.


 

Foto
- Media beskriver alltför sällan hur en riktigt bra kommun arbetar med att uppfylla LSS intentioner för sina medborgare, säger Anna Barsk Holmbom som nu hoppas få tips om många goda exempel. Foto: Linnea Bengtsson.

 

– Vi hoppas att många användare, anhöriga och organisationer ska börja nominera kommuner som är värda att uppmärksammas som goda exempel. Du som nominerar en kommun bör ange vilken eller vilka LSS-insatser som är särskilt värda att uppmärksamma hos den aktuella kommunen. Du bör också motivera din nominering, gärna med exempel på arbete kommunen gjort  och som du vill ska premieras, säger Anna Barsk Holmbom.

Botkyrka kommun blev allra först att motta priset "Bästa LSS-kommun", vilket skedde vid en ceremoni den 18 augusti 2016. Botkyrkas kommunalråd Tuva Lund fick då ta emot utmärkelsen från Bengt Westerberg, som var socialminister när LSS infördes. Andrapristagare blev stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg och tredjepriset gick till Enköpings kommun.

Vänta inte med att föreslå 2017 års mottagare av "Bästa LSS-kommun", hör av dig idag din nominering till
anna@abhutbildning.se eller valter.bengtsson@faktapress.se

 

 

10 insatser som ingår i LSS

1.  Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

2.  Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

3.  Ledsagarservice.

4.  Biträde av kontaktperson.

5.  Avlösarservice i hemmet.

6.  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

7.  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

8.  Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

9.  Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvs­arbete och inte utbildar sig.

   

 

Mer information om Anna Barsk Holm­boms verksamhet finns på ABH Utbildning och rådgivning.

    
 

  

Valter Bengtsson

Kommentarer

Årets LSS kommun

Det är ett stort skämt att Uppsala kommun är i nu läget 1 av 3 bästa kommuner. Det finns 3 personkretsar. Och i Uppsala kommun är målet att alla i personkrets 3 ska flyttas och inte bedömas längre som LSS med motiveringen att den som kan föra gaffel till munnen, stå i duschen och tala inte längre trots sjukdom eller handikapp ska få tillhöra personkrets 3 och ha rätten till LSS.
Utan den ska nu gå under SOL om man själv klurar ut att man kan få hjälp den vägen. Vår son har från 5 års ålder till 19 års ålder varit LSS. Och plötsligt fick Uppsala sparkrav och började rensa bort. Och de började med personkrets 3.
Och så påstår man att de är bland de bästa i sverige. Ett slag i ansikte på många uppsalabor som mist rätten till LSS. Det ska tilläggas att har man inte LSS får man ingen daglig verksamhet. Så vi har en 24-årig son som är hemma med hemtjänst.
Så nej, Uppsala kommun har varit bra, men verkligen inte längre.

Erica Åhström
Min son 23-årige har…

Min son 23-årige har förlorat sina LSS-rättigheter pga medveten felaktig handläggning, ett fifflande utan like, där hans läkarintyg lagts undan i omgångar i utredningar enligt LSS personkrets 1 för att sedan återkomma i utredning för oskäligt liv med SoL! Till exempel har den subkliniska epilepsin omvandlats till nattvandring i den första "utredningen" på vuxensidan.

Min son har under 2017 blivit tvångsplacerad på en långvård som kallas LSS-boende. Det administrerades hemligt av hans nye gode man, som biståndsutredare skaffat fram. God man har aldrig har talat med min son på nio månader. Min son vet inte vem han är! På fyra månader så har min son backat sju år mentalt, tio år språkligt, och ända ner till småbarnsåren för ätandet. Han är 23 år och har förvärvad hjärnskada efter en odiagnosticerad och obehandlad hjärninflammation på barnonkologen när han var tio år. Han fick epilepsin efter transplantationen av en allogen halvkompatibel stamcellstransplantation. Han är lika immunsupprimerad nu efter 13 år som en snittpatient beräknas vara efter tre - sex månader. Maten har han problem med för han har haft sondmatning i sju och ett halvt år pga av avbränning av mun- och matvägar av en ”ny och bra” epilepsimedicin.

Min son mår som han blir behandlad. Det är därför han behöver personlig assistans lika tidigare. Den som känner honom och hans behov kan ge honom ett bättre liv, som är så bra det kan bli. Där han är nu, två mil utanför stan, har man ingen personlig kännedom om honom och man verkar inte intresserade av att skaffa sig det heller för de 70 000 kronor det kostar kommunen istället för den personliga assistansens 49 000 kronor i månaden. Långvårdsboendet är "det bästa ställe man kan komma till i livets slutskede", som personalen uttrycker det. Min son undrar varför det har blivit så här och vart tog alla som hjälpte honom tidigare vägen? Han vill ha fritid igen, träffa andra ungdomar och sin bror.

Men hans biståndshandläggare och deras chef och politikerna vill ha honom avvecklad, så att de kan spendera de resurser som han rimligen borde ha till andra och annat. Det låser sig i huvudet på biståndsutredarna i Uppsala om någon har mer än ett behov för personlig assistans. De känner igen sig bättre i andra grupper än de som har verkligt varaktiga stora behov. I Uppsala kommun är autister och asbergare och deras anhöriga nöjda, för de får vad de begär. De får ett gott genomslag och kommer i samklang med utredarenheten och de politiska företrädarna som aktivt arbetar för att Magdalena Anderssons mål uppnås å det snaraste.

Under 2016 hade min son beslut för stass, socialtjänstens assistansliknande stöd. Ett ickevalsalternativ. En grupp om 15 personer utan utbildning eller lämplighet eller motivation för uppdraget. Första månaden vägrade de legitimera sig trots att de ingick som en ouniformerad grupp under hemtjänsten. De utförde bara hälften av beslutets timmar. De kunde inte ta hand om annan person än sig själva. De fungerade som fiktiva halvsyskon på besök som krävde övervakning. Året slutade med polisanmälan för stöld.

Tänker ni verkligen nominera dessa mörkermänniskor?

Vänlig hälsning

Christina Eriksson

Gäst

Lägg till ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
Skriv in din kommentar här.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.