Dålig kunskap om lex Sarah ger få anmälningar

Allvarliga missförhållanden inom insatser för personer med funktionsnedsättning har stor risk att hamna i skuggan, då kunskapsnivån om hur man tillämpar lex Sarah är alldeles för låg inom de berörda verksamheterna. Nu måste ansvariga i både enskilda och offentliga verksamheter bli bättre på att sprida kunskap om lex Sarah, det fastslår Socialstyrelsen.

De har i sin nya rapport ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst” bland annat gått igenom anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bara ökade något 2014 jämfört med tidigare år.

Under perioden januari-oktober 2014 fick IVO in 228 lex Sarah-anmälningar som rörde insatser till personer med funktionsnedsättning enligt LSS eller SoL. De flesta av dessa, 198 stycken, avsåg insatser enligt LSS.

De flesta anmälningarna som kom in till IVO rörde framför allt bemötande och beviljade insatser som varit felaktigt utförda eller inte utförda över huvud taget. Men även anmälningar om fysiskt våld och övergrepp från personal och medboende, samt kränkningar förekom.

Socialstyrelsen samt IVO konstaterar att allvarliga missförhållanden som anmäls enligt lex Sarah ofta beror på brister i rutiner och riktlinjer. Något som Socialstyrelsen framhöll redan i förra årets lägesrapport. Men något större förbättringsarbete har alltså inte skett under det senaste året. Den senaste tillsynsrapporten från IVO visar att kunskapsnivån kring lex Sarah fortfarande är väldigt låg inom verksamheter med insatser för personer med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen menar nu att de ansvariga inom dessa verksamheter måste bli avsevärt bättre på att på ett strukturerat och tydligt sätt sprida kunskap om hur man tillämpar lex Sarah.

 

Ladda ner hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *