Dan Eliasson: Fråga din kommun hur man tänker agera i en framtida kris

Fråga din kommun hur de tänker agera i en framtida kris. Bygg upp en buffert hemma med dina mediciner. Ha alltid en lista med kontaktuppgifter till personer som kan bistå vid en kris.

Råden kommer från Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

– Ju mer man har tagit reda på, tänkt igenom och förberett innan något händer desto bättre kommer man att kunna hantera en allvarlig händelse, säger Dan Eliasson i denna intervju med HejaOlika.

I slutet av maj sände MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Föga anade man då att stora skogsbränder runt om i landet två månader senare hotade att skapa katastrofer.

MSB spelar alltså en viktig roll för Sveriges beredskap inför olika kriser.

Förutom att ansvara för krisbroschyren driver man webbsajten Krisinformation.se. Vidare utbildar man blivande medarbetare på räddningstjänster.

Och under sommarens många skogsbränder var det MSB som samordnade helikoptrar, flygplan och annan förstärkning som stöd för räddningstjänsterna.

 

Hur ser man då på krisberedskapen för personer med stora funktionsnedsättningar?
– Det allra viktigaste för för personer med funktionsnedsättningar är nog hur kommunerna jobbar med sin beredskap för olyckor och kriser, säger Dan Eliasson.

– Utgångspunkten är att människor som har ett stort behov av stödjande insatser från samhället i vanliga fall ska få det även vid en kris. Vårt intryck, från samarbetet med kommunernas krisberedskapssamordnare, är att det är prioriterat i utvecklingen av krisberedskapen även om det säkert skiljer sig från kommun till kommun.

 

Hur ser du på sommarens extremväder och dess konsekvenser för personer med stora funktionsnedsättningar?
– Jag tror att vi alla blir berörda, men det är också ett tillfälle för eftertanke. Hur ska jag agera om något inträffar här där jag bor?

– Man kan fundera på sin egen och sina närmastes beredskap, kanske se över vad man har för möjligheter att klara sig vid ett längre strömavbrott till exempel. Eller om man måste utrymma hastigt på grund av en brand. Det tror jag är viktigt för alla att göra då och då.

– Jag hoppas att varje kommun funderar över hur man kan klara utrymning vid en akut brand, och i synnerhet där det kan beröra många som behöver extra stöd – vårdhem, skolor, sjukhus.

Foto

 

Vilka hot bedömer du att det är viktigast att rusta sig för?
– Det är viktigt att myndigheter, företag och organisationer förbereder sig och ser till att det finns metoder och utrustning som kan användas vid olika situationer.

– Och jag tror att som privatperson ska man i första hand tänka på det som verkar realistiskt att man kan råka ut för. Skaffa brandvarnare, brandsläckare och tänk på att vara försiktig med all eld. Använd flytväst på sjön. Lek strömavbrott med barnen. Öva utrymning och ”kryp under röken” vid brand.

 

Om man har en funktionsnedsättning, eller är anhörig, hur kan man förbereda sig bättre inför framtida katastrofer och kriser?
– Man bör tänka till och förbereda sig när det gäller miljön runt om kring sig så att det inte skapas en situation med funktionshinder vid en kris.

– Var och en måste utgå ifrån sina egna specifika behov och förutsättningar. För den som har stöd från samhället i vardagen kan det vara bra att ta kontakt med sin kommun för att höra efter hur de agerar för att kunna stödja även vid en kris.

Foto

 

Dan Eliasson lyfter även fram broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som landade i brevlådorna strax före sommaren.

– Den finns tillgänglig på vår webbplats dinsäkerhet.se som inläst på enkel svenska och engelska och på teckenspråk. Det finns även möjlighet att få informationen i blindskrift.

– På dinsäkerhet.se finns också information och generella tips och råd för en bättre hemberedskap som sedan var och en får anpassa efter sina förutsättningar. Om man exempelvis står på en kronisk behandling kan man i stället för att vänta med att hämta ut en ny ranson läkemedel tills den nuvarande är nästan slut, hämta ut sin medicin så snart regelverket tillåter nästa uttag. På så sätt kan man efterhand bygga upp en liten buffert hemma.

– Ha en kontaktlista nedskriven på papper med viktiga telefonnummer och andra kontaktuppgifter till personer i sitt nätverk som är bra att ha vid en allvarlig händelse.

– Ha viktig information nedskriven och lättillgänglig som rör just dina behov och förutsättningar. Bra att ha för personal och andra som ska bistå vid en allvarlig händelse.

– Om man själv använder teckenspråk och behöver kommunicera med någon som inte behärskar språket kan det var bra att ha papper och penna till hands.

 

Regeringen startar en ny utredning om krisberedskap och har dessutom gett uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Vilka förslag och förbättringar hoppas du på?
– Jag hoppas på ökat engagemang och kunnande när det gäller att förbereda sig för kriser. I takt med att samhället poängterar detta kommer kommuner, landsting och myndigheter, företag och organisationer att bli bättre på att agera på bästa sätt.

– Och jag hoppas också på ökad förståelse för att klimatförändringar kan komma att påverka oss i framtiden. Det gäller till exempel översvämningar, skyfall, åska, skogsbränder, torka, vattenbrist, snöstormar och extrema värmeböljor – men också beredskap för sjukdomar, insekter och skadedjur.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *