Nyheter

Därför får många unga aldrig någon motion


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Många unga med funktionsnedsättning motionerar aldrig. Statliga Handisam menar att det kan bero på att kommunernas idrottsanläggningar ofta inte är tillgängliga för personer i rullstol.

Många unga med funktionsnedsättning motionerar aldrig, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån.
Statliga Handisam menar att det kan bero på att kommunernas idrottsanläggningar och simhallar ofta inte är tillgängliga för personer i rullstol.

– Den enskilde har ett eget ansvar att ta hand om sig men det måste också finnas förutsättningar och där brister det, säger Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam.

Enligt SCB-statistik som publiceras idag motionerar nästintill var femte person 16-29 år med funktionsnedsättning aldrig.

Samtidigt uppger Handisam att bara hälften av kommunernas idrottsanläggningar och simhallar är öppna för dem som använder rullstol, både som utövare och som publik.

– Vi har alla ett behov av att ingå i en gemenskap där vi känner att vi betyder något och här spelar motion och idrott en stor roll för många. Ett stort ansvar ligger på kommunerna. De behöver inventera anläggningars tillgänglighet och åtgärda brister. Inte minst är det viktigt att se till att ledare, tränare och annan personal har kompetens och rätt attityd för att ge lämplig uppbackning, säger Carl Älfvåg.

Läs mer på Handisams webbplats

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG