Därför har fattigdomen inom LSS-gruppen accelererat

Ni som inte ännu läst FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom” – gör det! Så kanske ni inte längre luras av politiker som påstår sig vilja ”värna LSS”.

Målet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att den lilla grupp med svåra funktionsnedsättningar som omfattas ska få ”ett liv som alla andra”, trots sina funktionsnedsättningar. De utlovas dessutom av lagen att hjälpen ska leda till ”goda levnadsvillkor”.

Men som fattig kan du inte uppnå dessa mål! Det är något som våra ansvariga politiker verkar blunda för, och något som media inte tycker är intressant att skriva om.

Det är i huvudsak två orsaker till att fattigdomen accelererat. Den ena är löneutvecklingen och den andra är utebliven kompensation för jobbskatteavdraget som ålderspensionärer har fått. Båda beror på politiska beslut och kan bara åtgärdas med nya politiska beslut.

Medellönen i Sverige är idag cirka 33 000 kr per månad. För 10 år sedan var medellönen cirka 25 000 kr. På 10 år har medellönen ökat med 33 procent.

Vilka riksdagspolitiker tror att de kan leva på 15 procent av sin månadslön?

Idag är garanterad sjukersättning 9 290 kr per månad. Sjukersättningen har bara ökat med 11 procent på 10 år. För 10 år sedan var sjukersättningen 8 400 kr.

För 10 år sedan var sjukersättningen 34 procent av full medellön. Idag är samma relation nere i 28 procent.

Vilka riksdagspolitiker med 65 400 kr i månadslön tror att de kan leva på 15 procent av sin lön?

Är det någon som tror att LSS mål om ett liv som andra uppnås?

Är det någon som tror att en nettolön på 7 200 kr per månad kan ge ”goda levnadsvillkor”?

Jag är övertygad om att svaret på alla frågorna är ”ingen”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.