Därför måste vi öka takten i skolorna

De nya lagarna gör gör att vi måste arbeta mer aktivt med tillgängligheten, säger Catrin Tufves­son, FoU-samordnare på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon informerar skolfolk från hela landet om behovet av att öka takten.

Föräldrakraft ställde fem frågor till Catrin Tufvesson.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en tillgänglig skola?
– Att man utgår ifrån eleverna och deras behov! Skolan måste vara tillgänglig både fysiskt och pedagogiskt för att elever ska känna delaktighet, och kunna delta på ett likvärdigt sätt. Jag tror även det handlar om en inställning till frågan, ser man det som ett problem eller möjlighet?

Kan du ge några exempel på konkreta åtgärder för att snabbt förbättra tillgängligheten?
– Det är just här jag tror vi har ett av de stora problemen, att det finns en önskan om att det måste gå fort att åtgärda tillgängligheten för det är så mycket annat som också ska göras i skolan. Och jag tror att det är kanske därför som vi inte lyckas. Man måste sätta sig in i vad tillgänglighet är för något, speciellt i en miljö som skolan och vad det är som behöver göras utifrån skolans elever och deras behov, där personalen är en stor del. Utöver det så är tillgänglighet föränderligt beroende på vem som deltar, och man behöver arbeta med det kontinuerligt. Inte bara en gång, utan tillgängligheten på en skola behöver utvärderas åtminstone årligen, med fördel i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och definitivt när förutsättningarna ändras, exempelvis när det kommer en ny elev.

Varför är tillgängligheten inte bättre trots alla lagar och regler?
– Jag tror det beror på okunskap om vad som behövs för att göra vår miljö tillgänglig.

Vad kan elever, föräldrar, lärare göra för att skynda på utvecklingen?
– Engagera sig och driva frågorna där de har möjlighet!

Hur går arbetet just nu – håller det på att lossna?
– Vi ser ett stort intresse för just tillgänglighet i skolan. De nya lagarna (skollag, plan- och bygglag och förslag till ny diskrimineringslag) gör att vi måste arbeta med tillgänglighet på ett mer aktivt sätt för att kunna följa dem. Men det kräver också att vi har kunskap om vad som behövs göras.