Datainspektionen kräver bättre skydd av patienters integritet

Flera sjukhus i Skåne har journalsystemen som inte skyddar patienternas
integritet tillräckligt bra. Det anser Datainspektionen under ledning av Göran
Gräslund som kräver att bristerna åtgärdas.

Bakgrunden till Datainspektionens kritik är att man har tagit emot klagomål när det gäller journalsystemet Melior på Universitetssjukhuset i Lund.

Läkare eller annan personal som öppnar en patientjournal kan se onödigt mycket information om patienten, påstods i klagomålen. Journalen visar inte bara de kontakter patienten haft med en aktuella kliniken utan även kontakterna med andra kliniker.
Datainspektionen anser att detta strider mot kraven i vårdregisterlagen.

– Vi förutsätter att åtgärder vidtas för att Melior anpassas så att användaren endast kan se de kontakter som patienten haft med den egna kliniken, skriver Datainspektionen i sitt beslut.

Det kritiserade journalsystemet används på Centralsjukhuset i Kristianstad, Helsingborgs lasarett, Hässleholms sjukhusorganisation, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet i Trelleborg, Universitetssjukhuset i Lund, Universitetssjukhuset MAS och Ängelholms sjukhus.

Läs mer på Datainspektionens webbsajt.