Datajobbet en ren förlust för 26-åring i daglig verksamhet

Hela habiliteringsersättningen går åt för att resa till den dagliga verksamheten på en datafirma. Den 26-årige mannen måste till och med ta 80 kronor ur egen ficka för att täcka reskostnaden. Trots det vägrar Bjuvs kommun höja ersättningen.

Habiliteringsersättningen utgår ofta till personer med funktionsnedsättningar som erbjuds daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ersättningen har sitt ursprung inom den dagliga verksamhet som den tidigare omsorgslagen (före LSS införande) gav rätt till.

När LSS infördes förordade socialminister Bengt Westerberg att habiliteringssättningen skulle finnas kvar, för att stimulera deltagarna i daglig verksamhet.
Något krav på habiliteringsersättning blev det dock inte utan kommunerna har kunnat göra lite som man velat. Med andra ord blev det på denna punkt en klar försämring av villkoren för personer med funktionsnedsättningar.

Socialstyrelsen är kritisk till att många kommuner inte betalar habiliteringsersättning.
– Vid en hearing med deltagare i daglig verksamhet tyckte flera att det var fel att de inte får någon riktig lön. Arbetet i daglig verksamhet borde enligt dem värderas som ett lönearbete. Det kom dock fram att habiliteringsersättningen upplevs som betydelsefull och viktig för självkänslan. Mot denna bakgrund är det uppseendeväckande att en så pass hög andel som 16 procent av kommunerna inte betalar någon habiliteringsersättning, skrev Socialstyrelsen i en rapport under 2008.

– Förutom den symboliska likheten med lön finns det ytterligare skäl som talar för att betala ut någon form av ersättning. Personer som är verksamma i daglig verksamhet har som regel kostnader för sitt deltagande, för t.ex. arbetsresor och lunch, heter det vidare i Socialstyrelsens rapport.

Trots kritiken från Socialstyrelsen kan kommunerna fortsätta neka habiliteringsersättning. Enligt en dom i Regeringsrätten omfattas resorna inte rätten till daglig verksamhet.
– Många kommuner bekostar dock den enskildes resor till och från verksamheten, konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport från 2008.

Det gäller emellertid inte Bjuv, som enligt Helsingborgs Dagblad till och med anser att det är förbjudet att betala ut högre ersättning för att täcka reskostnaderna.

– Är han inte nöjd med sin dagliga verksamhet så får han kontakta ansvarig för denna eller biståndshandläggaren. Vi kan inte ge en högre ersättning, kommunallagen lägger hinder i vägen för det, säger Jan Dickens, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, till tidningen.

Den 26-årige mannen har begärt  ökad ersättning genom sin gode man. Han har också ansökt om pengar ur sociala samfonden, men fått avslag även där.

Läs mer om fallet med 26-åringen på Helsingborgs Dagblads webbsida
http://hd.se/bjuv/2009/01/05/ersaettning-slukas-av/